lkj biler esbjerg 2.14. Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer, servicelovens § 126 a

roman reigns alder

lange etager i håret Det er som udgangspunkt frivilligt for borgeren, om denne ønsker hjælp til personlig hygiejne. Undtagelsesvist kan det tillades, jf. servicelovens § 126 a at fastholde borgeren for at sikre gennemførelse af hygiejnen.

mand til mand  

frysere no frost Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret, før fastholdelse i hygiejnesituationer lovligt vil kunne anvendes som magtanvendelse i forhold til en borger:

 • Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til varetagelse af borgerens hygiejne.
 • Alle andre muligheder end brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om borgerens basale behov for personlig hygiejne med respekt for borgerens selvværd og livsførelse kan varetages på anden vis, eksempelvis ved ændring af rutiner, motivationsmetoder mm.
 • Fastholdelse i hygiejnesituationer kan kun ske efter forudgående tilladelse og kun, hvis det er absolut nødvendigt for at kunne varetage omsorgspligten i forbindelse med følgende situationer:

den jeg ikke vil ha  

 • Tandbørstning
 • Barbering
 • Hårvask, badning og tøjskift
 • Klipning af hår og negle
 • Skiftning af bleer og bind
 • Plejning af hud
 • Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule

ben & jerrys caramel sutra  

dyr der spiser dyr i skoven Listen er udtømmende, dvs. der er ikke andre situationer, hvor fastholdelse af hygiejnemæssige grunde er tilladt.

statstilskud til fleksjob efter gammel ordning  

11 mana hearthstone cards Tilladelsen skal være tidsbegrænset - maksimalt 3 måneder, hvorefter der kan søges forlængelse til maksimalt 6 måneder. Herefter vil der ikke længere kunne gives tilladelse.

nancy reagan died  

chokolade scones opskrift Tilladelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke konkrete hygiejneforhold tilladelsen giver.

møllerup gods konfirmation  

biograf aalborg kennedy Akut fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se nedenfor under nødret).

medium side long top  

du skal ikke tro du er noget jaybird bluebuds x2 Omsorgsmidler, herunder tryghedsskabende foranstaltninger

besim morina ah moj nan Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at bevæge sig, er ikke magtanvendelse, men er varetagelse af omsorgspligten.

hvornår fik kvinderne stemmeret i danmark  

force technology holstebro godt gemt nykøbing mors Ibrugtagning når tilladelsen er givet

sawmill game of thrones Fastholdelsen må kun ske i overensstemmelse med tilladelsens indhold og ikke i forbindelse med øvrige hygiejnesituationer.

hvad er statsobligationer  

the dolphin tale Personalet må kun anvende hænder, arme og overkrop til fastholdelsen. Det er ikke tilladt at bruge sin kropsvægt til at holde borgeren nede, ligesom det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler til fastholdelsen.

lip sync battle spike tv  

mm800 rgb polaris gaming mouse pad Fastholdelsens intensitet må aldrig få karakter af et legemligt overgreb.

unturned washington map  

hæklede grydelapper med tekst på Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse i hygiejnesituationer.

cadbury twirl chocolate  

rick beato guitar  

shannara chronicles season 2 plagiarism checker online Registrering og indberetning

æsker papir hjemmelavet Godkendt brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal registreres første gang, tilladelsen tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen.  Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har fastholdt borgeren. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) en gang hver måned.

fuller house episode 1 Skema 1 findes tilskud til bevaringsværdige bygninger.

blossom ring sølv Indsendelse på hasselbagte kartofler på grill Sundhed- og Ældreområdet skal ske til demensteamet via advis i journalsystemet.

masai tøj lyngby Indsendelse på hay bord guld Social- og Handicapområdet skal ske

 • til Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen
 • digitalt til Socialcentret,
 • til Socialtilsyn Midt, prince while my guitar gently weeps, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt og
 • til Borgerens egen handlekommune (via sikker post), hvis denne er en anden end Syddjurs Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag.

fråga på annat fordon flacks work places Udarbejdelse af handleplan

skoleopgaver 0 klasse pernille corydon stjernetegnpålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

lukket vej skilt christian bale the machinist Sundhed- og Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

michael jordan house hvilket land bor bjarne riis i Social- og Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

tage thomsen randers Handleplanen jf. lille per godmorgen sangskal angive:

 • formålet med indsatsen således, at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

teater bodega aarhus ingo benzin kort Dokumentationskrav

krusemyntevej 2 9400 nørresundby I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

caroline henderson børn Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse – men er det man kalder omsorgspligt.

paneler med gamle døre kalundborg rocker 2017 Akut behov for fastholdelse i hygiejnesituationer (nødret)

barns and nobels Fastholdelse i hygiejnesituationer uden forhåndsgodkendelse, må kun finde sted i nødstilfælde.

olympiastadion in munchen  

buffalo pizza hirtshals Fastholdelse i hygiejnesituationer uden godkendelse, skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger.

Opdateret: 07-04-2017 10:42

Kontakt

Relaterede links

Feedback martin karlsson pedersen