slappe af i sofa Byggeri og byggetilladelse

gamle navn på frederikshavn
Læs her om byggetilladelser og regler for byggeri
Blanketter/Selvbetjening: 

sortering af affaldet  

plastikkirurgisk afdeling rigshospitalet balloon tower defence Byg og Miljø

regatta silkeborg program Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager john dory fish


kan roulader fryses seven deadly sins vin Regler for byggeri af begrænset kompleksitet

handsome serbian man Der skelnes i byggelovgivningen mellem henholdsvis kompliceret byggeri og byggeri af begrænset kompleksitet.

jetlag mod øst Dette afsnit omhandler byggeri af begrænset kompleksitet, hvilket indbefatter enfamiliehuse og sommerhuse og dertilhørende sekundære småbygninger. Underafsnittene i menuen til venstre skildrer, hvornår byggearbejderne forudsætter godkendelse fra Syddjurs Kommune og beskriver de almindelige krav til omfanget og indhold af ansøgningsmaterialet.

Omfang af ansøgningsmateriale for erhvervs- og etageboligbyggeri er derimod nærmere beskrevet under paves the way.


kontakt barn voksen Byggesagsbehandling af byggeri af begrænset kompleksitet

bilmesse fredericia 2018 Ved enfamilie- og sommerhuse samt dertilhørende småbygninger skal kommunen alene foretage en vurdering af bygningen i relation til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

annisse kirke gudstjeneste Bygherren skal dog fortsat dokumentere, at samtlige relevante tekniske sagsforhold er overholdt. Ved færdiggørelsen af byggearbejdet skal den tekniske dokumentation herfor (inkl. underskrevet tro og love erklæring) indsendes til kommunen, der arkiverer materialet på sagen.

snefnug af perler Såfremt byggearbejdet forudsætter dispensation fra en teknisk lovbestemmelse, skal der fortsat ansøges om dispensation derfor.
 

Opdateret: 06-07-2017 10:02

Kontakt

Feedback robert hansen syg