billig rejser oktober Husleje- og beboerklagenævn på Djursland

tikka masala paste
De to typer af nævn

lotte mejlhede fræk Hvis du bor til leje, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du i visse tilfælde få enten Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet til at afgøre, hvorvidt vilkårene i din lejeaftale overholder reglerne i lejelovgivningen.

pia busk grotten Alle kommuner har pligt til at oprette og drive husleje- og beboerklagenævn og kommunerne har samtidigt pligt til at stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnene.

john green gåden om alaska Reglerne for husleje- og beboerklagenævnenes etablering, drift og sagskompetence findes fortrinsvist i boligreguleringslovens kapitel VI og suppleres af bestemmelser i fx retsplejeloven samt i lejelovgivningen (lejeloven og almenboligloven), der sammen med lejeretlig (rets)praksis fastlægger rammerne for nævnenes afgørelser.

køb les forts de latour For Norddjurs og Syddjurs Kommuners vedkommende har de to byråd besluttet at etablere fællesnævn, som behandler sager vedrørende alle lejeboliger beliggende på hele Djursland.

dove camerons tænder Sekretariatsbetjeningen af de fælleskommunale nævn for Djursland varetages fra rådhuset i Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

pacific rim background Hvorvidt det er det ene eller det andet nævn, der eventuelt kan behandle en sag afgøres i første omgang af, hvem du har indgået din kontrakt med:

  • Har du en lejeaftale med en privat udlejer, er det Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland, der eventuelt kan behandle din sag.
  • Ved lejeaftaler med en almen udlejer (almenlejekontrakter) er det Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland, der eventuelt kan behandle din sag.

Kontakt sekretariatet

sort og hvid udklædning Nævnssekretariatets telefon er fast bemandet mandage og torsdage fra kl. 10.00-14.00 på direkte på 87 53 59 30. Sekretariatet kan i øvrigt træffes via Syddjurs Kommunes Callcenter på kommunens hovednummer 87 53 50 00 i det omfang sekretariatet er bemandet.

rigtige sange 3 Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

john welwood workshops [email protected]

lasten pelit pähkinä hvem har vundet flest majors nogensinde Bemærk at sekretariat og nævn holder lukket i hele juli måned.

bahia feliz blue village  

BilagStørrelse
forsegling af fliser samsung galaxy s3 pris2.81 MB
krydrede frikadeller opskrift kirsten rolfes matador3.76 MB
Opdateret: 17-08-2018 08:24

Kontakt

Relaterede links

Feedback hunchback of notre dame carnival