fiskerbåde i pakistan Døgnindsatser

brunt udflåd ægløsning
Anbringelse og støttende tilbud til unge mellem 14 – 23 år i Ungehusene

Det Fleksible Tilbud /Ungehuset i Kolind

daniel wolthers andersen  

call of duty advanced warfare tish finley cyrus Lovgrundlag: Lov om Social Service § 52 stk. 3.7.

 • Et tilbud for unge mellem 15 – 22 år, som bor på eget værelse eller hjemme, og som har behov for særlig støtte
 • Den unge har mulighed for at kontakte ansatte 24/7
 • Den unge har en personlig coach
 • De unge samles en aften om ugen på basen i Bindingsværkhuset, Kolind
 • Der opstilles mål for den unge på baggrund af den unges handleplan
 • De ansatte modtager faglig sparring og supervision
 • Bindingsværkhusets adresse: Mårupvej 5A, 8560 Kolind
 • Der oprettes to akutværelser til midlertidig brug for den unge, der er på vej mod eget værelse. På akutværelset betales husleje, lys, varme og vand svarende til udgifterne i en ungdomsbolig.

finsk lapphund vægt  

bil langt på literen hytter i sverige Præsentation: Tilbuddet retter sig mod unge, der bor på eget værelse eller hjemme, og som har behov for særlig støtte til at få hverdagen til at fungere.

guild wars wiki Den unge tilknyttes en coach, der tilpasser indsatsen ud fra den enkelte unges behov og muligheder.

fast fingers danish Tilbuddet har fysisk base i Ungehuset, Kolind hvor de unge kan mødes med deres coach til samtaler, net søgning om job og uddannelse mv. Oftest vil samværet mellem den unge og kontaktpersonen dog foregå hos den unge.

ak computer odder  

sneakers børn rosa Ungehuset har åbent 1-2 aftner for de unge, der vurderes til at kunne profitere af det. På den faste aftner vil der være forskellige aktiviteter som net cafe, film, spil, fællesspisning mv., ligesom der i løbet af året vil arrangeres fælles udflugter.

plante kasse overdækning  

fairy tail drawing Akutværelser: Der oprettes to akutværelser sommeren 2014 til midlertidig brug for den unge, der er på vej mod eget værelse. På akutværelset betales husleje, lys, varme og vand.

walters kiosk faaborg  

brev skabelon tysk montane uk design Målgruppe: Unge mellem 15 og 22 år, der enten bor hjemme, på eget værelse eller i ungdomsbolig, og som i hverdagen har behov for støtte og guidning til stort og småt. F.eks. til at strukturere hverdagen, at forvalte økonomi, fastholdelse eller etablering i uddannelsessystem eller arbejde, støtte omkring misbrugsproblemer, opbygning af sunde fritidsinteresser og netværk.

humør ring til børn  

øgrupper i stillehavet Målgruppen spænder bredt fra en ung med ressourcer, der dog har brug for støtte som forebyggende foranstaltning til en ung, der har et behandlingsbehov, men som ikke er motiveret til et sådant eller til en ung med selvdestruktiv adfærd og generel opgivenhed.

frandsen biler haderslev  

fingerringe i sølv tabt fortabt og fundet igen Tilbud: Der gives støtte til unge i egen bolig til stort og småt i hverdagen. Det kan f.eks. være at

 • hjælpe med at strukturere hverdagen
 • give hverdagen indhold
 • fastholde skole eller beskæftigelse
 • sætte mål og handlingsmuligheder sammen med den unge
 • støtte den unge i de satte mål
 • anskueliggøre sammenhænge, som den unge har vanskeligt ved at se
 • deltage i møder med den unge.
 • opbygge netværk

popler af monet  

libero comfort 6  

bodil jørgensen børn
Indholdet og omfanget af støtten tilrettelægges ud fra den unges behov og sammen med den unge med udgangspunkt i handleplanen.

test hvilken hund Der arbejdes intensivt i opstart fasen på at få etableret en stærk og tæt relation, som er forudsætningen for arbejdet med de unge. I denne fase har vi fokus på at belyse den enkelte unges zone for nærmeste udvikling.

verdenshistorien del 1  

great white shark animation Den unge vil have faste aftaler med sin coach, og vil hele døgnet kunnet kontakte en voksen fra det fleksible tilbud. Dette er muligt, fordi Ungehusets døgntilbud er bemandet 24/7. Kontakten vil være pr. telefon, eller ved at den unge kommer på basen. Kun i særlige situationer vil personalet kunne køre ud til den unge om natten.

recherche triporteur sandwich ambulant  

gratis musik offline Den unge vil blive tilknyttet basen Ungehuset og kan komme der efter aftale. Der vil på denne base forsøges etableret et fællesskab omkring forskellige gøremål og aktiviteter, således at de unge ikke føler sig ensomme eller bliver opslugt at usunde miljøer. I de tilfælde hvor vi mener, at de unge er på vej ud i en social marginalisering, vil vi være mere insisterende i forhold til deres deltagelse, andre kan komme der efter ønske og behov. Målet med basen er, at det bliver en base, hvor den unge føler sig velkommen, set og hørt.

rundrejse sri lanka Der skal derud over arbejdes på, at den unge får etableret netværk i nærmiljøet.

fruerskovvej 7 vipperød  

john connolly whitey bulger www jesse james west coast Pædagogisk tilgang: Den pædagogiske tilgang vil være relations orienteret og anerkendende, samt tage sit afsæt i Ungehusenes systemisk narrative pædagogiske tilgang.

halv kal flæsk Der vil arbejdes på, at de unge får opbygget den nødvendige tillid til medarbejderne, for at de kan tage imod den hjælp og guidning, de har brug for.

pawel byg danmark Der sættes fokus på at støtte den unge i

 • udvikling af selvværd og identitet
 • at få brugbare erfaringer
 • samtale og dialog
 • at bygge videre på og styrke de individuelle ressourcer
 • deres skolegang, uddannelse eller arbejde
 • at få indarbejdet døgnrytme og tilegnet sig de færdigheder, der skal til for at få hverdagen til at fungere
 • at udvikle fritidsinteresser
 • at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig

messer i københavn  

outlander season 3 wiki miraculous ladybug volpina Forældresamarbejdet: Det konkrete samarbejde med forældrene, vil tilrettelægges ud fra den unge og forældrenes relation og deres individuelle kompetencer. Det er et mål, at den unge og forældrene får så brugbar en relation som muligt.

grete og jørgen ingemann Samarbejdet vil altid tage sit afsæt i Ungehusenes værdigrundlag, der bl.a. siger, at forældre altid ønsker at gøre det bedste de kan for deres børn.

pityriasis versicolor smitte  

stik til usa  

dr byen adresse  

porsche boxster 2 5 intel core i5 4460 Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til ungehusene. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

stella maris umag  

sølvhalskæder med rav lg mobil ipad sammen kaldes Famlieafdelingen fastsætter evt. forældrebetaling ved døgnanbringelse..

music downloader youtube  

gør mig lykkelig sangtekst  

ksi roast me  

dyr der bor i sumpen i danmark
 

hvor meget vand skal man drikke om dagen  

elite dangerous ships Ungehusene ses som et samlet, koordineret tilbud til unge i Syddjurs Kommune.

losing my religion chords  

everyday lebron nike  

nightwing and starfire simon kjær fenerbahce Præsentation:
græskarhoveder der kaster op Ungehus 1 blev taget i brug 2009 og er beliggende Mårupvej 5 i Kolind.

røde kors hinnerup Fra januar 2014 oprettes Det Fleksible Tilbud med kommunedækkende kontakt til unge.

brugte suzuki swift Nabobygningen kaldet Bindingsværkshuset indeholder kontor og mødelokaler tilknyttet Ungehuset. Ungehus 1 vil fungere som base for Det Fleksible tilbud.

inches to feet Togforbindelse til Aarhus og Grenaa.

central vaskeriet løgumkloster  

puk kode telmore roger george moore Ungehus 2 er beliggende på Lufthavnsvej 17 i Feldballe. Huset er på ca. 450 m2, fordelt på to etager. Desuden findes en mindre bygning med pille fyr og garage/ værksted. Der er tillige en stor have.

store starke mend Huset har 1. januar 2014 plads til 7 beboere, og et ekstra værelse er under opførelse.

the troubles ireland Bus forbindelse til Rønde og Ebeltoft.

rowling den tomme plads  

kurs svenske kr borgerrådgiver slagelse kommune Målgruppe:
Alder for målgruppe 14 – 23 år

last minute travel deals  

musik fra itunes til iphone Målgruppen for døgnanbringelse i  Ungehus 2 er:

 • unge der ved indskrivningen er mellem 14 – 18 år og af forskellige grunde ikke kan bo hjemme, og som har brug for en særlig pædagogisk indsats for at komme i en positiv udvikling.
 • unge som til en vis grad er behandlingskrævende.

melde sig ledig  

burger anarchy odense Tilbuddet retter sig primært mod unge, der med støtte kan indgå i eksisterende skole- og beskæftigelsestilbud. De unge skal ved indskrivning enten være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, eller der skal være en plan for dette.

magnetfelt om en stangmagnet  

agent orange children Målgruppen kan karakteriseres ved at

 • have en kompliceret familiebaggrund
 • være omsorgssvigtede
 • mangle selvtillid og parathed til at indgå i sociale kontekster
 • være indesluttede, angste, ofte have psykosomatiske reaktioner
 • være personligheds- og følelsesmæssigt umodne og eller ustabile, hvilket kan vise sig ved
  • usikker identitetsfølelses og/eller lavt selvværd
  • vanskeligheder ved at regulere og håndtere følelser
  • markante udsving i humør, præstationsniveau og adfærd
  • vanskeligheder med at holde fast i mål og hverdagsstruktur eller generelt styret af impulser
  • selvbeskadigende eller anden destruktiv adfærd
  • vanskeligheder ved at begå sig socialt
  • et begyndende eller mindre misbrug.

artikler om stress  

nakkestøtte børn mercedes  

dalai lama citater danske
Den unge skal kunne opbygge indre strukturer for relationelle kompetencer

gråbrødre plads odense Den unge skal kunne indgå eller lære at indgå i relationer til andre.

sumobrydning i århus Den unge skal kunne lære at lære af sine erfaringer.

hammel neurocenter blodprøver  

salg af gamle cd Ungehus målgruppen er ikke

 • unge med et udtalt behandlingsbehov:
 • unge med stærk udad reagerende adfærd,
 • udtalt kriminelle
 • eller udtalt misbrugere.

welsh springer spaniel klub sverige  

nej til ambulance kaos hoover dam helicopters Mål for ungehuset

kiplings alle gistrup Det overordnede mål for  Ungehuset har sit udgangspunkt i Syddjurs Kommunes samlede børnepolitik.

rooftop bars nyc Mål med en indskrivning i Ungehuset er

 • at støtte de unge i udvikling af deres personlige- og sociale kompetencer og til at hjælpe dem til at finde en mening i livet
 • at støtte de unge i at udvikle og fastholde en sund døgnrytme, sunde livsvaner, og normer der er almengældende i samfundet
 • at støtte de unges integration i det brede samfundsliv gennem uddannelse og arbejde
 • at støtte de unges færdigheder til at indgå i et sundt fritidsliv.

kopi luwak coffee  

the voice playlist danmark stan smith dba Tilbud

kopier af dressurrytter Ungehuset giver mulighed for et teenage- og ungdomsliv i et forpligtigende fællesskab, hvor hverdagen er bygget op i familielignende rammer med tydelige strukturer og hvor personlige og sociale kompetencer kan udvikles.

savage garden affirmation lyrics Der er tale om en målrettet pædagogisk indsats tilrettelagt ud fra den enkeltes situation, ressourcer og behov, samt den samlede ungegruppes muligheder.

rød flag smælde De unge skal være indstillet på at bo i Ungehuset med de vilkår som det indebærer, samt på at være medspiller i udvikling af egne kompetencer.

hvornår kommer postbudet  

linnet og laursen Udredning af den unge foretages jævnligt, da de unges personlige og sociale kompetencer ikke altid er velbeskrevne inden anbringelsen. En forudsætning for at kunne sætte målrettet og relevant ind overfor og i samspil med de unge, er at den unges vanskeligheder og ressourcer er afdækket.

trump hair shoes  

kort over australiens kyster frank gehry plan Pædagogisk indsats

gmail inbox sign in gmail account I Ungehuset lægges der vægt på at skabe et varmt, nærværende og stabilt miljø med engagerede og troværdige voksne. Hverdagen vil være genkendelig. Der vil arbejdes på, at de unge får opbygget den nødvendige tillid, for at de kan tage imod den hjælp og guidning, de har brug for.

regntøj børn udsalg Der arbejdes bevidst med at have en anerkendende tilgang til de unge, hvor de unges følelser identificeres og anerkendes, og hvor en uhensigtsmæssig adfærd adskilles som værende noget der kan og skal ændres på.

lejlighed bad gastein  

hvad betyder det at spille kostbar Ungehuset sætter fokus på at støtte den unge i

 • udvikling af selvværd og identitet
 • at få brugbare erfaringer
 • at bygge videre på og styrke de individuelle ressourcer
 • skolegang, uddannelse eller arbejde
 • at få indarbejdet hverdagens rytme og tilegnet sig de færdigheder, der skal til for at få hverdagen til at fungere
 • at tilegne sig sunde kostvaner
 • at udvikle fritidsinteresser
 • at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig

kardan adam boyama  

indrejse i sverige Ungehuset vil planlægge fællesoplevelser, ud fra de aktuelle unge, deres interesser og behov. Derudover vil der være traditionsbundne oplevelser – samfundskulturelt bestemte samt organisationsbestemte.

frank ny adelgade Det pædagogiske arbejde vil tage udgangspunkt i Syddjurs Kommunes overordnede børnepolitik.

sdr hygum forsamlingshus  

minecraft city texture pack fatninger til ledninger Pædagogisk tilgang

stor mand smækbukser Pædagogen/ den voksne er ansvarlig for kontakten og skal være klar på at stille op til et utal af situationer, hvor den unge handler ud fra tidligere indlærte mønstre.

læge shirzad gadami De til tider grænsesøgende og konfronterende unge kræver en særlig pædagogisk tilgang og særlige kompetencer hos pædagogerne/ de voksne.

linkedin login dk Pædagogen/ den voksne skal kunne indkredse den unges nærmeste udviklingszone.

bykort over vordingborg Pædagogen/ den voksne skal tage ansvar for at lede vejen i udviklingszonen, med udgangspunkt i den unges kompetencer, på en måde så den unges integritet ikke overskrides. Den unge skal kunne være tryg i denne vished.

færdig kogt chokolade kondenseret mælk Pædagogen/ den voksne skal have forståelse for, at den unge ikke lades alene tilbage i sin frygt for det nye og ukendte.

magnetisme i hverdagen Pædagogen/ den voksne skal formå at være ved siden af den unge med opmuntring og støtte.

talene på spansk  

maggie sottero brittney vancouver island maps Forældresamarbejdet

tumblr room inspiration Det konkrete samarbejde med forældrene, vil tilrettelægges ud fra den unge og forældrenes relation og deres individuelle kompetencer. Det er et mål, at den unge og forældrene får så brugbar en relation som muligt.

kugler til shadow hawk 100 Samarbejdet vil altid tage sit afsæt i Ungehusenes værdigrundlag, der bl.a. siger, at forældre altid ønsker at gøre det bedste de kan for deres børn.

skandinaviske stole træ  

hjerte på håndled nutid på latin Ledelse: Hvert Ungehus har en leder.

hollywood vampires setlist De faglige ledere refererer til leder af Familieværket.

toyota avensis 2009  

kvindelige politiker i danmark gibson jazz guitar lefty Administrativt arbejde

dr radio oversigt Ungehus 1 har 6 timers administrativt arbejde/ugen.

bryde og soenner flyttefirma Ungehus 2 har 6 timers administrativt arbejde/ugen

le marais paris rue charlot  

billede fuld dame altid frejdig når du Ungehus 2 i Feldballe

herning supercross 2015 8 unge i Ungehuset. – Mulighed for unge i udslusning.

bedre kan det ikke blive Ungehusets personale: 5 pædagoger/ 2 nattevagter + 1 morgenvagt.

cykelture i alanya  

ko lavet ud af metal Bemandet 24/7.

peschiera del garda map over italy  

vand på gasfyr  

mastiff produktionsselskab logo  

serena williams baby hvad bruger man radioaktivitet til Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til ungehusene. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

billeder lego skibe you tube  

fjordens dag kolding braun barbermaskine bilka Famlieafdelingen fastsætter evt. forældrebetaling ved døgnanbringelse..

hund klip kolding .

narnia morgenvandrerens rejse  

robotstøvsuger med larvefødder  

hvordan tager man screenshot på pc  

galleriet slagelse åbningstider  

google chrome shop  

forstå og bestå teoribog  

king power stadium  

portalen ucc login  

masai clothing company  

las vegas pakketilbud  

maria uden forsvar  

jeremy clarkson wife  

Opdateret: 24-11-2014 11:25

Kontakt

Feedback radio og tv