Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra
Læs om Flyt til udlandet

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Hvis jeg skal flytte til et andet nordisk land

Flytning i udlandet

Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

Hvad siger loven?

via college aarhus Du kan se de gældende love og regler om fraflytning til udlandet i kapitel 6 om 'Fraflytning til udlandet' i 'Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister' på Retsinformations hjemmeside.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

gyldendal ordbog tysk Udenrigsministeriets app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.

Kontakt

Feedback gratis skole magiske firkanter