walking dead wiki Erklæring om indhentning af børneattest

bjørg kjær au
Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at foreninger fremover skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.
Blanketter/Selvbetjening: 

sophiendal gods julemarked Alle foreninger, som har aktiviteter for børn under 15 år, skal indhente børneattester på trænere, ledere med videre og afgive erklæring om, at foreningen overholder loven til Syddjurs Kommune.

porten til jurassic park Børneattest hentes og udfyldes her: dreams for kids

ib skoler i danmark Reglerne om afgivelse af erklæring, omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, f.eks. aftenskoler og voksenforeninger.

zombie halloween makeup Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

hvidovre if fodbold ny avensis 2015 robotterne i blandt os

krumme alt på spil anton Erklæringen skal afgives en gang årligt, senest den 15. august via foreningssystemet Conventus – værløse bio program frederiksberg have selskab eller spg starwood preferred guest eventyr forår skov

establishment card denmark Foreninger, der ikke afgiver børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud og eller få anvist lokaler til foreningen.

radio fm dk Bemærk, at Kulturafdelingen kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes, men er udelukkende til foreningens interne brug.

adams æbler musik Hvis Syddjurs Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at foreningen ikke har indhentet børneattester, kan Syddjurs Kommune tilbageholde meddelte tilskud; kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage foreningen retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.

Opdateret: 20-11-2017 20:15

Kontakt

Relaterede links

Feedback tærte opskrift laks