we will meet again Godkendelse og vedtægter

hotel don paco sevilla
Blanketter/Selvbetjening: 

sjove krokodille tegninger kakerlakker i dk Kom godt i gang

brændemærker til træ For at oprette en forening skal du lave et sæt vedtægter for foreningen.

garmin hand held gps Vedtægterne beskriver foreningens aftaler om formål og spilleregler for medlemmerne.

pjusket etage klip med længde Det er vigtigt, at vedtægterne er lavet omhyggeligt, for de vil som regel være det eneste man har at rette sig efter, hvis der opstår uenighed i foreningen. Derfor skal man diskutere emnerne godt igennem, så man er sikker på, at det, der bliver vedtægterne, også er det, som flest mulige er enige i.

trips to malaysia Vedtægterne bliver også kaldt foreningens demokratiske spilleregler. Vedtægterne fortæller, hvordan det enkelte medlem har/kan få indflydelse på foreningens beslutninger og dagligdag.

blødning i starten af graviditet For at blive en godkendt forening under Folkeoplysningsloven i Syddjurs Kommune, skal foreningens vedtægter godkendes af afdelingen Kultur og Udvikling.

frakke med pelskant Du skal bruge ansøgningsskemaet, ansøgning om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Skema findes under selvbetjening i højre side.

solvej lee ørnstrand gamer computer msi Forslag til vedtægter
Nedenfor er oplistet retningslinier for vedtægtspunkter og centrale spørgsmål, som er givende at diskutere og besvare.

musik vallensbæk havn signe skov bedrag 1. Navn og hjemsted
Hvad er foreningens navn, og hvor hører den hjemme (Kommune/by/bygning)?

bad relationship quotes lagkagehuset aalborg åbningstider 2. Formål
Hvad er det I vil lave i jeres forening?
Hvilken type aktiviteter?
Hvad lægger I vægt på?, hvad vil I evt. styrke?
F.eks. Børne- og ungearbejde, fællesskabet i lokalsamfundet eller lign.

karoline brygmanns far Jo mere snævert formålet defineres, jo mere skal man som regel være opmærksom på om foreningens aktiviteter dækkes af foreningens formål. I formålsbestemmelsen kan også indsættes etiske regler for foreningen. Eks. fremme af en sund ungdomskultur.

hvorfor er havet blåt For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at formålet er almennyttigt. Det vil sige, at foreningens virksomhed ikke må være erhvervsmæssig eller på anden måde have et økonomisk formål.

kran eller krid For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves ligeledes at foreningens formål er at udbyde aktiviteter i form af idræt eller idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. (se foreningsvejledning)

bedste is nordsjaelland månen mindre end solen 3. Medlemskab af hovedorganisation
Skal foreningen være medlem af en anden organisation? Eks. DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) eller DIF (Danmarks Idrætsforbund), DATS (Dansk amatørteatersamvirke).

spillested i odense stor himmelseng fra ilva 4. Medlemskredsen
Hvem kan være medlem af foreningen?
Skal et medlem kunne blive ekskluderet/udelukket?
Hvad skal der til for, at et medlem bliver udelukket?
Hvem kan beslutte at et medlem skal ekskluderes?
Kan medlemmer anke en beslutning om udelukkelse?

dr tv kære nabo For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at foreningen er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kun hvis der er særlige forhold der gøre sig gældende, kan kravet om åben for alle fraviges.

konsekvenser for at skyde ulv lang halskæde med vedhæng 5. Kontingent
Hvem bestemmer, hvor meget man skal betale for at være medlem af foreningen?
Og hvor tit skal kontingentet betales?

koala mor og unge For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at der er knyttet en deltagerbetaling til aktiviteten og foreningen består af mindst 5 betalende og aktive medlemmer.

queen elizabeth president of ghana asiatisk supermarked esbjerg 6. Regnskabet
For hvilken periode opgøres regnskabet?
Hvem fører regnskabet og hvem reviderer det?
Hvordan vælges revisor?

around the world aqua smerter i knæ og skinneben 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og består af alle medlemmerne
Hvor tit og hvornår afholdes generalforsamlingen? Hvor lang tid i forvejen skal der indkaldes til generalforsamling, og hvor skal man kunne læse indkaldelsen?
Hvordan får man behandlet et forslag /en idé på generalforsamlingen?
Hvem har stemmeret?
For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at alle medlemmer som udgangspunkt har stemmeret. Stemmeretten kan evt. for personer under 18 år udøves af forældrene.
Hvem kan blive valgt til bestyrelsen og andet?
Hvad er dagsordenen for generalforsamlingen?

drengesko med lys 8. Ekstraordinær generalforsamling
Hvem kan bestemme, at der skal være en ekstraordinær generalforsamling?
Hvem kan indkalde?
Hvordan bliver der indkaldt?

tidligere pet chef vejr montego bay 9. Bestyrelsen (Den daglige ledelse)
Hvem kan vælges til bestyrelsen?
Hvordan vælges de personer, der sidder i bestyrelsen?
Hvor lang periode er bestyrelsesmedlemmerne valgt for?
Vælges der suppleanter for bestyrelse?
Hvordan og hvornår finder man ud af hvem, der skal have hvilke poster i bestyrelsen?

ah diagnostics job historien om lego 10. Udvalg
Skal der være udvalg, som varetager bestemte aktiviteter?
Hvordan vælges udvalgene?
Hvordan vil man lave en forbindelse mellem bestyrelsen og udvalg?

det er en kold tid serienstream white collar 11. Tegningsregler
Hvem kan købe ind og lave aftaler på foreningens vegne?
Hvem opretter cvr.nr. og NemKonto?
(OBS: For at kunne tegne foreningen skal man være myndig – mindst 18 år).

ottendorfer weg 79 79a 24119 kronshagen iro jacket barneys new york 12. Vedtægtsændringer
Skal forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres på en særlig måde?
Hvordan får alle medlemmerne at vide, at deres forenings spilleregler måske vil blive ændret.
Hvem kan beslutte, at vedtægterne skal ændres?
Da vedtægterne er foreningens spilleregler, er det ikke hvem som helst, der kan ændre vedtægterne. Det er typisk en vis brøkdel af medlemmerne eller dem der stemmer, der kan ændre vedtægterne.

fodboldlandskamp danmark armenien pig from barnyard 13. Foreningens opløsning
Hvornår kan man nedlægge en forening?
Hvem kan beslutte at foreningen skal nedlægges?
Dette er en beslutning, som medlemmer skal have særlig mulighed for at stoppe.
Hvad skal de penge, redskaber, bygninger og andre aktiviteter der er i overskud, bruges til? 

Ved en folkeoplysende forenings opløsning, skal et eventuelt overskud , der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov,  tilfalde almennyttige formål.

scanning gravid privat
 

Opdateret: 25-09-2018 13:40

Kontakt

Feedback kontrol efter keglesnit