billed bladet abonnement Aktivitetshuset Nørreallé 4, Ebeltoft

overflade areal af cylinder
Aktivitetshuset i Ebeltoft benyttes til møder og undervisning i foreninger og organisationer, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.

pizza med pesto wb themes bane 5 fest svar hvad er cortado Retningslinier for udlån af Aktivitetshuset

 • Foreninger og organisationer godkendt under Folkeoplysningsloven kan benytte lokalerne vederlagsfrit
 • Lokalerne kan benyttes til tværkulturelle aktiviteter. Aktiviteterne må ikke have karakter af konkurrenceforvridende virksomhed
 • Lokalerne kan, for faste brugere under Folkeoplysningen, bookes for en hel sæson
 • Ved ansøgning om lokaleudlån, der strækker sig over en hel sæson, er ansøgningsfristen 15. maj forud for sæsonstart. Sæsonen strækker sig fra 1. september til 30. april med mindre andet er aftalt
 • Enkeltstående aktiviteter kan bookes løbende
 • Lokalerne må ikke benyttes til fester og bespisning
 • Lokalerne er ikke omfattet af gebyrordningen
 • Aktivitetshuset er lukket for udlån i juli måned

sjove grimme dyr
store tingbakke vodskov Booking kan kun foregå via juha salminen suomi art - eksterne skal kontakte Kulturafdelingen.

 • Ved sammenfald af lokaleønsker fordeler Syddjurs Kommune lokalerne efter de principper, der er fastlagt i Folkeoplysningsloven i prioriteret rækkefølge:
  1. Aktiviteter for børn og unge
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
  3. Aktiviteter for voksne
   
 • Afbestilling af reserverede lokaler skal ske med mindst 4 ugers varsel. Aflysning af faste brugere kan i helt særlige tilfælde finde sted
 • Huset er tilknyttet en tilsynsførende, som kan og skal kontaktes vedr. bygnings- og driftsmæssige spørgsmål

akuttelefon region sjælland  

hvornår er det første advent i år 2016 ridning mols bjerge Brændpunktet: Ejendommen er solgt og kan ikke længere benyttes. 

osg kvinde hold Foreninger, som har nøglekort til Brændpunktet bedes venligst aflevere dette i en kuvert i postkassen ved Rådhuset i Ebeltoft eller ved skranken i Borgerservice, mærket Kulturafdelingen og med afsender/forening, idét et kort repræsenterer en værdi på ca. kr. 50,-.

Tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Kulturafdelingen

Opdateret: 01-08-2018 10:21

Kontakt

Relaterede links

Feedback skjern håndbold højre bak