feminin skull tattoo Kulturpuljen - ansøgning og retningslinier

juicy burger frederiksberg

flutes med ost Kulturpuljen yder støtte til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.
 

hvad handler cats om verdens dyreste hund pris Hvem kan søge
Alle borgere, foreninger, organisationer og kommunale institutioner, samt personer med adresse i Syddjurs Kommune eller med et klart, dokumenteret tilhørsforhold til kommunen.
 

egypten guder historie hilsner til konfirmation Principper for tildeling
Syddjurs Kommunes Udvalg for Plan, udvikling og kultur har den overordnede kompetence til at bevilge tilskud. Udvalget har særligt fokus på

 • projekter og tiltag der fremmer kulturtilbuddet til børn og unge
 • tiltag der er med til at sikre et varieret udbud af kulturtilbud decentralt i kommunen
 • aktiviteter, der er med til at fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv og/eller andre kulturaktive
 • kulturevents, som kan profilere Syddjurs på kultur, natur og miljøområdet
 • der ydes principielt ikke tilskud til forplejning
 • ikke kommercielle formål

de glemte trolde Generelt gælder, at tilskud fra puljen skal være målrettet bredt og åbent.

købe billet i bus Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud.
 

los gigantes tenerife map akupunktur og nåle der bliver siddende Ansøgningsfrist
teutonia monsun s Ansøgninger over 50.000 kr.  - behandles løbende på udvalgsmøder
 

dictionnaire francais danois beregn bmi calculator Ansøgninger under 50.000 kr. - af hensyn til mere spontane gode idéer, kan ansøgninger smuldredej med blåbær under
50.000 kr.
watch fruitvale station online afgøres af Kulturafdelingen - indsendes løbende - behandles sidst i hver måned.

opstilling af ansøgning hvad betyder ussel Hvordan søger du

sticks and sushi borgergade Ansøgning sendes til emirates stadium map. att. Kulturpuljen og skal indeholde følgende oplysninger:

 • kontaktoplysninger på den ansvarlige for projekt og økonomi. smiley face explained Cpr.nr. samt bankkonto oplysninger må ikke fremgå af ansøgningen
 • projektets titel, formål og indhold, målgruppe samt ansøgt beløb
 • kort argumentation for ansøgningen
 • oplysning om forløb og tidsplan
 • det samlede budget inkl. finansieringsplan samt oplysning om der er søgt eller bevilget støtte fra anden side.

fsa maj 2008 alene over atlanten Der skal aflægges regnskab og en kort afrapportering, gerne suppleret med fotos/film/presseomtale arrangementet/aktiviteten senest otte uger efter den udmeldte projektafslutning.

peugeot 206 2001 Bevilgede tilskud, som ikke er anmodet udbetalt inden regnskabsårets afslutning bortfalder.

udflåd gennem cyklus Alle ansøgere modtager et skriftligt svar på ansøgningen.

hunde forbudt skilt Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger er offentlige tilgængelige på kommunens hjemmeisde.

younger girls for free  

Opdateret: 19-04-2018 13:43

Kontakt

Relaterede links

Feedback hvad er en munkeorden