dagens tarok kort Aftenskoler - tilskud

swift spectral tiger and spectral tiger

monster rotte fanget tongsai bay koh samui Principper vedr. Hovedområde 1

pressalit toiletsæde sign art sort Inden for ”Folkeoplysningsloven” og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, træffer den enkelte forening beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om andre aktiviteter, om kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold.

børnehaven molevitten vesterbro det danske luftvåben ølkrus med penge Tilskud
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud beregnes ud fra/ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret.

brevstemme eu valg Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger.

herskab og tjenestefolk 2010 Nye aftenskoler kan bevilges kr. 5.000 til opstart, tilskuddet bevilges af udviklingspuljen.

hvad betyder navnet theodor Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater.

manchester city nye trøjer Aftenskoler, for hvem Syddjurs Kommune afholder lønudgifter, skal indbetale den andel af deltagerbetalingen, som holdene vedrører samtidig med at holdet indberettes til administrationen. Såfremt dette ikke respekteres, udbetales der ikke løn.

ramen to biiru turbo dismount a10 stark byggemarked odder Regnskabsafslutning
I forbindelse med regnskabsafslutning skal ikke forbrugte tilskudstilsagn tilbagebetales.

spanien i dag De tilskud der tilbagebetales indgår i budgettet og er indeholdt i årets samlede mindreforbrug til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter. Årets mindreforbrug overføres til efterfølgende år som restmidler til udbetaling efter ansøgning. Restmidlerne fordeles forholdsmæssigt efter det samlede godkendte ansøgningsbudget.

sarah dreyer eskekilde Der kan kun udbetales tilskud til aftenskoler, som har haft et større udgiftsniveau til lærerløn end det skolen har opnået budget til.

hordan starer man et elastikambon enlig mor ydelser assens forsyning tømningskalender ”Tilskudsbrøker”
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne.

grænsen mellem holland og tyskland Der fastsættes følgende tilskudsbrøker:

  • Almindelig undervisning og foredrag: 1/3
  • Undervisning for voksne handicappede: 8/9
  • Instrumentalundervisning (små hold): 5/7

morbor som ung
familie og velfærd odense bedste film 2015 Kompenserende specialundervisning
Syddjurs Kommune har indgået et samarbejde med FOF Djursland vedr. varetagelse af undervisningsopgaven jævnfør nedenstående.

find lejer til værelse Uddrag af Driftsoverenskomst mellem Syddjurs Kommune og FOF Djursland

knapper med anker om varetagelse af specialundervisningen for voksne med bevæge handicap.

grontmij carl bro Driftsoverenskomsten træder i kraft 1. januar 2013 med udløb den 30. juni 2014. Denne aftale genforhandles vedr. 2014 senest den 30. juni 2013.

vejret dmi europa Syddjurs Kommune sikrer gennem denne aftale, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der er tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune, kan tilbydes kompenserende specialundervisning.

læs ekstra posten nakskov Målet med undervisningen er gennem teknikker og øvelser at mindske eller afhjælpe handicappets virkninger for mennesker med fysiske eller psykiske handicap.

reflekser i hår Undervisningen er ikke et mål i sig selv, men et middel til at fremme den handicappedes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

neglesvamp i fingernegle FOF er endvidere ansvarlig for, at al kompenserende specialundervisning finansieret af Syddjurs Kommune foregår i Syddjurs og alene er for borgere bosat i Syddjurs Kommune.

Opdateret: 01-05-2014 09:36

Kontakt

Relaterede links

Feedback vi hader united