full slip girls Ansøgning om tilskud i forbindelse med lederudvikling og -uddannelser

skoleopgaver til 0 klasse

sasha pieterse 2016 Retningslinier/vejledning i forbindelse med ansøgning om tilskud til lederudvikling og uddannelser:

bæltestedet 24 7 Tilskud ydes til

  • kurser og uddannelser indenfor det frivillige foreningsarbejde med 75 % af kursusafgiften, max. kr. 1.000,00 pr. deltager pr. år. Der skal søges inden kursets start. Når kurset har været afholdt indsendes dokumentation for betaling og refusion udbetales
  • befordring, billigste offentlige transportmiddel skal benyttes. Køres der i egen bil refunderes udgiften med et beløb svarende til antal km. x statens laveste takst

chicago pd imdb Der ydes ikke tilskud til
Interne kurser, kurser i udlandet, forplejning der ikke er indeholdt i kursusprisen, højere videregående uddannelser, kurser som andre har ydet tilskud til, lederudviklingsaktiviteter i egen forening, samt aktiviteter i forbindelse med årsmøder og lignende, hvor lederudvikling ikke er det primære formål.

Hvordan søger man?
Der søges på ansøgningsskema med angivelse af følgende oplysninger:

  1. Kursets navn og foreningens formål med aktiviteten
  2. Deltagerens navn
  3. Angivelse af, om kurset er for trænere og instruktører eller bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer
  4. Kursusdato
  5. Dokumentation for kursets afholdelse

tast selv erhverv indberet moms Ansøgningerne skal vedrøre indeværende år og skal indsendes senest den 1. december.

For sent indkomne ansøgninger vil ikke blive behandlet.

Bevilgede ansøgninger, hvor dokumentation for betaling af kurset ikke er indsendt inden den 1. december, vil ikke blive udbetalt.

Opdateret: 29-05-2018 11:07

Kontakt

Relaterede links

Feedback velkommen fitness world