imperial war museum london Klimatilpasning

ret nemt opskrifter
Oversvømmelse
vintage denim jeans Oversvømmelse
Syddjurs Kommune forbereder sig på fremtidens klima. Klimatilpasningsplan 2014 er netop vedtaget.

7 doegns vejrudsigt På denne side kan du læse om Syddjurs Kommunes arbejde med klimatilpasning, herunder vedtagelsen af Klimatilpasningsplan 2014.

kenobi star wars  

adobe acrobat 9 Hvorfor klimatilpasning?

kirsten dunst pregnant Klimaet er under forandring. Det danske vejr forventes i fremtiden at blive varmere, vådere og mere blæsende. I Syddjurs Kommune kommer vi især til at mærke det i form af flere og vildere skybrud, der kan give oversvømmelser som den, vi oplevede i Thorsager i august 2012.

santander lån penge På længere sigt kan havvandstand og grundvandsspejlet stige, så vi skal være særligt opmærksomme på udviklingen langs kysten og i lavtliggende områder, der kan blive ofte eller permanent oversvømmede i fremtiden.

hvordan kan man hjælpe flygtninge scott rc world cup mtb tilbud Tilpasning

carsten vagn hansen hjemmeside Klimatilpasning betyder, at vi skal tilpasse samfundet til ændringerne i klimaet. Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. Vi skal udnytte de positive konsekvenser, og vi skal begrænse og forebygge de negative konsekvenser.

fondant kage running Med udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune nu taget det første skridt i denne retning.

groovin the moo På den landsdækkende klimatilpasningsportal kort over matrikler kan du læse om, hvordan du kan klimatilpasse din bolig og hjælpe med at forhindre oversvømmelser andre steder.

nemlig dot com  

gambia style flag Kortlægning af risikoområder

måneder på engelsk Som grundlag for Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune gennemført en oversvømmelseskortlægning af kommunen.

camilla plum andefond Blandt andet er der udarbejdet et sandsynlighedskort, der viser sandsynligheden for oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigning i hele kommunen.

lotte andersen rejseholdet Der er også lavet et risikokort over de områder, hvor Syddjurs Kommune statistisk set vil have de største omkostninger i fremtiden i forbindelse med oversvømmelser, og hvor det derfor samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at investere i klimatilpasning.

træningskamp hobro viborg selv tak vaiana

hvide slimhinder skeden  

lipsy london jumpsuit Risikokortlægningen er sket i felter på 100 x 100 meter og er derfor ikke detaljeret nok til at sige noget om den enkelte grund.

kontakt tdc erhverv Læs mere om kortenes usikkerheder i det tekniske bilag til klimatilpasningsplanen.

kaktus bliver sort  

rener toft simonsen Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014

liggende dame figur Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014, kommuneplantilllæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2013, blev endeligt vedtaget af byrådet på byrådsmødet den 17. september 2014. Planforslaget har været i offentlig høring fra 3. juni til 12. august 2014, hvor der indkom tre bemærkninger. Planen er vedtaget med mindre redaktionelle ændringer, og træder i kraft den 23. september 2014.

vester vov vov bio  

wakeup light philips ghost brewing razor blade >> Klimatilpasningsplanen er vedhæftet som bilag nederst på denne side <<

lemmer i kroppen  

carmel boutique hotel Indkomne bemærkninger fra den offentlige høring og kommunens svar herpå kan ses i bemærkningsnotatet i hvor stammer ordet jul fra.

billige mobiler til salg  

jose otero twitter Klimatilpasningsplanen udpeger byrådets prioriterede indsatser og retningslinjer for klimatilpasning i Syddjurs, og bygger på en kortlægning af de områder i kommunen, hvor skadevoldende oversvømmelser med størst sandsynlighed vil forekomme i fremtiden. Samtidig beskriver planen, hvordan ansvaret for klimatilpasning er fordelt mellem borgere, forsyningsselskab og kommune.

agenor fait un levage  

hotel zoo berlin Klimatilpasningsplanen er indsat i den digitale Kommuneplan 2013 som emnet kritik af illeris.

øreringe sølv store  

schulz by crowd  

færdig dej til fastelavnsboller Mere om klimatilpasning:

ferie italien gardasøen udbetaling af feriepenge fra feriekonto – Statens samlede portal om klimatilpasning med den nyeste viden og gode råd til borgere, virksomheder og kommuner

crash bandicoot 2 affæren i mølleby - Miljøministeriets og Naturstyrelsens portal om klimaudfordringerne i Danmark

vatterer jakke hm hotel fy og bi - Region Midtjyllands side om klimatilpasning

BilagStørrelse
press tv live bygge og anlægsavisen3.6 MB
Opdateret: 21-09-2017 10:00

Kontakt

Feedback statens museum for kunst gratis