samlevejledning bobles zoo dyr Klimatilpasning af boliger og infrastruktur

hotel zleep ballerup
Syddjurs Kommune ønsker at tage højde for fremtidens klima allerede nu gennem planlægning og ved at stille krav til nyt byggeri og anlæg

card number generator Ved klimatilpasningen skal der både tages hensyn til fremtidens klima - der bliver varmere, vådere og mere blæsende - og for at nedbringe energi- og varmeforbruget i den enkelte bolig.

flyrute fra danmark til canada Det forventes, at klimaændringen vil medføre vandstandsstigninger og kraftigere regn. Dette medfører, at nybyggeri under kote 2,0 (DVR 90) i kystzonen fremover ikke vil kunne tillades.

lille motorcykel til børn Som udgangspunkt skal den enkelte grundejer kunne håndtere regnvand fra tage og befæstede arealer på egen grund. Dette kan ske via nedsivning eller via forskellige former for regnvandsbassiner. En række forskere og firmaer har givet bud på forskellige alternative måder at håndtere regnvand på via LAR-løsninger - ambassader i københavn

aston martin one 77

Opdateret: 16-11-2012 12:48

Kontakt

Feedback love will keep us together