hendrick gin cucumber Indberetning af oversvømmelser

english bulldogs mini
Oversvømmelse
have flise sort 30x60 Oversvømmelse
Som led i klimatilpasningen ønsker Syddjurs Kommune at blive opmærksom på, hvilke områder der især er udsat for oversvømmelse.

after all this time always Som forarbejde til Klimatilpasningsplan 2014 er der udarbejdet en risikokortlægning af hele kommunen. Kortlægningen er lavet i felter på 100 x 100 meter, og er derfor ikke særlig detaljerede. Jo bedre Syddjurs Kommune kender de konkrete problemområder, jo bedre kan vi prioritere klimatilpasningsindsatsen fremover.

rhumba panties 1960 Du kan hjælpe Syddjurs Kommune til at få en endnu større viden om, hvilke områder der bliver oversvømmede ved skybrud, ved at indberette det på denne side, når du oplever en oversvømmelse.

aarhus vand min side Som udgangspunkt er afledning af regnvand fra privat grund grundejerens eget ansvar. Vandet skal håndteres på en måde, så det ikke løber ind til naboer, fx ved nedsivning eller tilbageholdelse i regnvandsbassiner eller regnbede.

joanne kelly yoga Læs mere om, hvordan du klimatilpasser din ejendom, på lucifer s03 online subtitrat.

Indberet oversvømmelser

männer mit hosenträger bedeutung Du kan indberette oplevede oversvømmelser via nedenstående kort eller sende en mail eller brev mrk. "Klimatilpasning" til kommunen med dine bemærkninger.

mozart in the jungle  

twitch overlay koala

Opdateret: 05-06-2014 10:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback en chance mere