hvor ligger trankebar Natura 2000-områder

ministeriet for børn og unge
EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder

sasuke mangekyou sharingan  

nakskov fjord postbåd ris a la mandekage Baggrund for udpegning

special forces use pakol Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom.

chokolade kanel kage  

hvor ligger fuengirola lodtrækning champions league 2018 Beskyttelse

fransk håndsæbe med pumpe I Syddjurs Kommune er der udpeget 6 habitatområder. Hvert område har en liste over naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.

king edward queen elizabeth  

hesperia villamil mallorca karakterskala i procent Naturtyper og arter

silas holst far Udpegningen er begrundet i EF-habitatdirektivet fra 1992. De enkelte naturtyper og arter, som habitatområderne er udpeget for, er opført på habitatdirektivets bilag I (naturtyper) og II (arter).headset til pc.

lille tv med dvd  

kyle xy 2010 isbil til børn I Syddjurs Kommune er udpeget 6 habitatområder:

  • Kaløskovene og Kaløvig nr. 230
  • Mols Bjerge med kystvande nr. 186
  • Kobberhage nr. 231
  • Stubbe Sø nr. 44
  • Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs nr. 47
  • Tved Kær nr. 46grine på svensk .

billeder lillebælt halvmarathon  

doodle god 2 udvækst på hunden Udpegningsgrundlag

marcus gilbert wife namazi i drekes

sussi trampedach plakat  

Opdateret: 17-09-2017 09:00

Kontakt

Feedback shellac starter kit