mcculloch m95 66x Bilag IV-arter

pris til kyrell
EU-habitatdirektivet omfatter en række truede plante- og dyrearter, der er opført på direktivets bilag IV

bryllupsgave med billeder  

løbesko dame str 42 the stupid test ultimatum Beskyttelsen

spansk fodbold dragt Ifølge habitatdirektivet må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade dyrearterne samt deres yngle- og rasteområder, og planterne må ikke plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges.

filtede vanter til børn  

skind vanter dame tilmelding af reklamer Arter i kommunen

george best fifa 18 I Syddjurs Kommune findes odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus anført på bilag IV. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune.

kuldens hjemsted i nordisk mytologi Der er desuden en bestand af løvfrø ved Rodskov og Vosnæs. Den er dog efter alt at dømme udsat uden tilladelse og er derfor ikke omfattet af beskyttelsen.

plus fine almiras  

dokumentarfilm 2 verdenskrig Den kendte forekomst af should have known better

dandelion tattoo black and white  

hotel århus midtby er der flest drenge eller piger i verden Restriktioner

pringles chips sour cream Kommunen kan ikke give tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe yngle-eller rasteområde for en eller flere af arterne. Det er heller ikke tilladt at fortsætte en igangværende beskadigelse af yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, selv om den er tidligere er godkendt og har stået på i mange år.

kringle med æbler Læs mere om de enkelte arter i menuen til venstre.

Opdateret: 24-01-2017 13:34

Kontakt

Feedback temprakon fitness pude