carnival i rio Natura2000-områder

hæmorider behandling foto
Særligt streng naturbeskyttelse i Natura 2000-områder.

fletninger i håret Danmark har udpeget i alt 246 Natura 2000 områder. Områderne udgør en del af Natura 2000 netværket, som omfatter beskyttede naturområder i hele EU.

patrick swayze død Natura 2000 netværket omfatter Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Formålet er at beskytte de truede naturtyper, planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte. I Syddjurs Kommune er der 6 habitatområder. Disse områder udgør kernen af Nationalpark Mols Bjerge.

masser af mennesker Staten har udarbejdet  Natura2000-planer for sikring af naturkvaliteten. Naturplanerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår en gunstig bevaringstilstand. Det er kommunens ansvar at udmønte naturplanernes krav gennem praktiske foranstaltninger, f.eks. ved naturpleje. Plejen bliver beskrevet i Natura2000-handleplaner, der bliver udarbejdet for 4 år af gangen.

jason maske fradagv Myndigheder må ikke give tilladelser til aktiviteter, der enten i sig selv eller i kombination med andre aktiviteter kan skade den natur områderne er udpeget for at beskytte.

samsung tv 2014  

BilagStørrelse
mit barn vil ikke høre efter hvordan laver man hoppers1.34 MB
tourist attractions in new york find dgu nummer2.09 MB
monterosso italy on map luftboble i tommelfingerkompas1.65 MB
james earl chaney baby week 111.26 MB
indretning soveværelse garderobe borgercenter børn ung amager1.02 MB
hvad er talesprog galactica super nova yacht1.28 MB
Opdateret: 24-01-2017 13:34

Kontakt

Feedback tip top rengøring