prisons nelson mandela Klager over afgørelser om byggelinjer og beskyttelseslinjer

thermex emhætte reservedele
Afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter modtagelse.

pund til pund kage med hindbær  

program vm fodbold lanc ip sniffer Klage over afgørelse

comedy movies dwayne johnson Afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 16 - 19, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indtil 4 uger efter modtagelse.

jesper holm pater noster  

dagens ret opskrifter levitra 10 mg Klageberettiget

skywalker family tree En afgørelse kan påklages af dig. Den kan også påklages af andre offentlige myndigheder f.eks. Naturstyrelsen, samt:

  • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, samt
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening o.l.).

baan chaweng beach resort  

brug af bindestreg e learn cbs Klage

bliv folkeskole vikar Husk at påføre en sagsid til en evt. klage. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vi videresender klagen til Naturklagenævnet.

gryphon dr martens En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:

motivation letter example  

slet min fb rick hunter postal Syddjurs Kommune

buddy legetøj aars Natur og Miljø

super polar bear Lundbergsvej 2

kamera til pc 8400 Ebeltoft

formel 1 shanghai 2018  

under fell sans hecht 5534 swe Dispensation og klagefrist

rovfugl hvidt hoved Den præcise dato for udløb af klagefristen vil fremgå af afgørelsen. Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis der modtages klage.

extinct new zealand bird I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Naturklagenævnet, med mindre nævnet bestemmer andet.

schneider electric ballerup  

Opdateret: 20-02-2014 15:37

Kontakt

Relaterede links

Feedback indslag til fest