procedure på engelsk PEFC-certificering af skovene i Syddjurs Kommune

slottet i starten af disney film
De kommunale skove i Syddjurs Kommune er PEFC certificeret

salsa dans odense Syddjurs Kommune ejer 328 ha skov fordelt på 10 skove. De fleste og største skove ligger i tilslutning til Ebeltoft by. Skovene blev med virkning fra den 1. april 2009 PEDC certificeret.

køb af hajtænder csgo gambling simulator Hvad er certificering?

fjollede fugle maleri Med certificeringen har Syddjurs Kommune fået papir på, at skovdriften lever op til særlige standarder for skovdrift, og at der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet. Det udstedte papir - ”certifikatet” - er garanti for, at  skovene drives i overensstemmelse med retningslinierne for bæredygtig skovdrift.

hugo boss polo men gravko tegning til print jamie oliver chicken pie

casall bukser glimmer  

bagside på avis Kravene til skovdriften omhandler bl.a.:

  • Fremme af naturnær skovdrift
  • Øget anvendelse af hjemmehørende arter
  • Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
  • Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
  • Øget brug af naturlig foryngelse
  • Genopretning af vådområder
  • Hensyn til fortidsminder
  • Inddragelse af lokalsamfundet i driften af skoven og den rekreative benyttelse, dvs. friluftslivet og naturformidling.

justitsminister i danmark 2001 Kommunens skove har i flere år været drevet i overensstemmelse med retningslinierne for bæredygtig skovdrift, men i forbindelse med certificeringen øges kravene til bæredygtig skovdrift.

flowerpot lampe rød I forbindelse med certificeringen er Ahl Skov blevet udlagt som urørt skov - dvs. skov med mindst mulig plejetiltag.

jordan 11 legend blue italiens folkerigeste region Skovning af rødgranbevoksninger

oscars 2017 wiki Stormene i 1999 og 2005 har påvirket mange rødgranbevoksninger i negativ retning.

månedskort 2 zoner De mange huller, der er opstået på grund af væltede træer, har betydet mange svækkede træer, hvilket giver gode betingelser for diverse skadevoldere eksempelvis i form af en barkbille med navnet typograf. Angreb af denne bille er ofte ensbetydende med, at træet går ud, og at værdien bliver stærkt reduceret.

skibelund krat vejen Der er derfor henover vinteren 2008/2009 blevet skovet ca. 7 ha i Søndre Plantage spredt over plantagen.

tv charlie dk Arealerne er blevet tilplantet med forskellige løvtræer med hovedvægt på bøg og eg, suppleret med indplantning af lind og fuglekirsebær.

sweet deals rejser Det vil være nødvendigt at indhegne kulturerne  i 4 til 5 vækstsæsoner, idet planterne vil blive bidt af råvildt.

Opdateret: 09-07-2014 13:57

Kontakt

Feedback mine ben sover