fallout new vegas commands Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

karakterskala 7 trin

øjenlæge sankt annes plads odense I nogle byer har Byrådet besluttet tilslutnings- og forblivelsespligt til det lokale fjernvarmeværk.

kelli berglund bikini photos julie christmas iversen Tilslutningspligt til fjernvarme betyder at:

  • Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes inden 9 år fra modtagelse af et kommunalt påbud.
  • Hvis du inden for den 9-årige periode ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (f.eks. udskiftning af oliefyr eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal du meddele det til dit fjernvarmeværk eller Syddjurs Kommune.
  • Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme senest når du tager huset i brug. Ved ”ny” bebyggelse forstås også væsentlig modernisering eller ombygning af eksisterende hus, især hvis du i den forbindelse installerer nyt selvstændigt opvarmningssystem.
  • Påbuddet om tilslutningspligt indebærer ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk eller har pligt til at aftage fjernvarme. Man er kun forpligtet til at betale den faste årlige afgift.
  • Som ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, har du pligt til at give eventuelle lejere oplysning om det.

live by night imdb alan walker logo Forblivelsespligt til fjernvarmen betyder at:

  • Du ikke kan opsige din aftale med fjernvarmeværket, hvorved din ejendom skal forblive at være tilsluttet fjernvarme.

køkken alrum inspiration mads langer fact fiction lyrics Dispensation fra tilslutningspligt

scary face paint Der gælder en række regler for dispensation og fritagelse fra tilslutningspligten. Hvis du ønsker dispensation  eller fritagelse fra tilslutningspligten skal du sende eller maile en skriftlig ansøgning til kommunen.

fastelavnsboller med flødeskum Kommunen administerer din ansøgning efter nedenstående praksis

BilagStørrelse
salah fifa 18 hjelm og henriksen39.35 KB
Opdateret: 24-06-2015 09:05

Kontakt

Relaterede links

Feedback bestille tid til nyt pas