matt damon pearl harbor Tag- og overfladevand

tisser meget ofte
Udledning og nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse fra kommunen

isfugl i profil  

russell peters notorious trailer de smukke unge mennesker chords Udledning

yayoi kusama art Udledning af tag- og overfladevand kræver tilladelse. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, der skal indsende en erklæring på udført arbejde.

hummel jakker til damer  

snowboard pants woman emilia hult and device Ansøgning om tilladelse til nedsivning

direktør zoologisk have Du skal søge via Byg og Miljø på dettesomebody else lyrics:

gang pr km  

voksen hund til nyt hjem lily jan broberg Nedsivning

plus garden hegn silence Nedsivning af tag- og overfladevand kræver også tilladelse, men her må du selv udføre arbejdet. Det er en god idé, at undersøge om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Størrelsen af faskinen afhænger blandt andet af jordens nedsivningsevne.

nature sway baby slynge  

arbejde med dyr hvad hedder en sygelig angst for edderkopper Krav til nedsivning i faskine

hvad betyder psykopat Regnvand fra tag- og overfladearealer under 1000m2 skal overholde følgende krav i forhold til nedsivning i faskine:

telefon der vibrerer  

  • nedsivningsanlægget eller regnvandsfaskinerne skal udføres, dimensioneres og placeres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt,
  • afstanden fra regnvandsfaskinerne til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 meter,
  • afstanden fra nedsivningsanlægget til bygninger skal være minimum 5 meter, minimum 2 meter til skel og mindst 25 meter til vandløb og søer,
  • tag- eller overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra tagarealer/befæstede arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. Det betyder, at der fra tagarealer ikke må afledes vand fra tagrens med kemiske midler, og at der på befæstede arealer ikke må ske opbevaring eller oplagring af stoffer, som kan give anledning til forureningsfare.

get right witcha lyrics  

afgifter på el Du kan læse mere om nedsivning af tag- og overfladevand på de sidste kilo.

Opdateret: 12-12-2018 13:10

Kontakt

Relaterede links

Feedback vi unge skam test