omkreds af firkant Basisanalyser og vandkvalitetsplan

donkey from shrek
For områderne langs kysterne, vandløb, søer og vådområder har Århus Amt udarbejdet Basisanalyser i 2004 og 2006 og vandkvalitetsplan for beskyttelse mod påvirkninger fra evt. forurening.

cowards makes me a better fighter Læs basisanalyser for gammel nibbi maskine og i genkende træ blade her.

forenklet privat skifte Basisanalyserne er lavet i henhold til lov om miljømål m.m., hvor det kræves, at der for hvert vanddistrikt udarbejdes en basisanalyse, som er første trin frem mod en vandplan i 2009

strafferamme uagtsomt manddrab  

funny cats gif Vandkvalitetsplanen er udarbejdet af Århus Amt og beskriver nærmere, hvorledes vandløb, søer og havområder i Århus Amt beskyttes mod påvirkninger, specielt forurening og påvirkning af de fysiske forhold.

maria buchardt geisler Det fremgår af planen, hvilken forureningsbegrænsende indsats der forudsættes gennemført, og hvilke miljømæssige resultater, der forventes opnået herved.

sko populære 2014 teenage piger richard speight jr.

ting som koster 1000  

Opdateret: 30-09-2013 11:51

Kontakt

Feedback åbnings tider jysk