menstruation i flere uger Frit skolevalg/Skoleskifte

hounds of love

understel på bil I henhold til Folkeskoleloven har forældre  krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet. Forældre har ligeledes krav på, at deres barn optages i skolefritidsordning ved den skole barnet er optaget på, hvis der er etableret en skolefritidsordning ved denne skole, og der er plads i denne.

alt er forbi tekst Forældre har en ubetinget ret til at få deres barn indskrevet i distriktsskolen. Skolens kapacitet skal derfor være tilstrækkelig til at kunne rumme alle de børn, der bor eller opholder sig i distriktet. Også børn, der tilflytter skoledistriktet under skoleforløbet har ret til at blive optaget i den skole, der ifølge strukturplanen er distriktsskole. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter kommunalt fastsatte retningslinjer for hvilke børn, der optages først.

kate chopin the story of an hour I Folkeskolelovens § 17, stk. 1, står: Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

snekugle med lys Optagelse af børn fra andre skoledistrikter sker under hensyntagen til, at der i de pågældende klasser/årgange stadig er ledig kapacitet til evt. tilflyttere til skoledistriktet.

nanyang technological university Ved ønske om optagelse i anden skole end distriktsskolen, rettes henvendelse til den skole, barnet ønskes optaget på.

pudder i kugler Syddjurs Kommunes retningslinjer:

gør det selv tv bord Udvalget for Familie og Institutioner godkendte den 1. marts 2010 flg. retningslinjer for optagelse af børn i anden skole end distriktsskolen:

  • Børn optages i anden skole end distriktsskolen, såfremt elevtallet i klasserne på den pågældende årgang ikke overstiger 26 elever efter indskrivning af børn uden for skoledistriktet.

tom and jerry tattoo Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i anden skole end distriktsskolen, prioriteres ønskerne efter flg. kriterier:

  • Børn, hvis søskende allerede er indskrevet på den ønskede skole optages først.

lav en flitsbue Derefter anvendes afstandskriteriet, således at børn, der bor i tættest geografisk afstand til skolen, optages først.

vokaler der driller nybyggeri frejlev blog

Opdateret: 26-06-2015 04:30

Kontakt

Feedback kan ikke prutte