skotrender ovenpå tag Tidsplan og proces

joey how ya doin face
Sektorplanen er blevet til efter en længere inddragelsesproces, som er løbet siden sommeren 2017. Undervejs har der været workshops og dialogmøder med alle interessenter på skole- og daginstitutionsområdet.

Proces

smag og behag magasin Arbejdet med sektorplanen begyndte i sommeren 2017, hvor det politiske udvalg for Familie og Instituioner fastsatte rammerne for sektorplanen. De rammer er blevet udfyldt gennem en inddragende proces.

oh land sanger Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022 er udarbejdet på baggrund af:

  • Rammer fastsat af udvalget for Familie og Institutioner.
  • Workshops og drøftelser med en række kommunale medarbejdere og ledere (fra skoler, daginstitutioner, dagplejen, PPR, sundhedsplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt kommunes øvrige afdelinger).
  • Dialogmøder med skole- og forældrebestyrelser (kommunale og private skoler/dagtilbud), kommunens ungeråd - DEMO-rådet, Syddjurs Forenede Elevråd, Handicaprådet, kommunens MED-system med videre

kapten and son  

Hvad skal der ske nu?

david fricke the courettes På baggrund af de de høringssvar, der kommer ind i perioden 8. maj 2018 til 19. juni 2018 udarbejdes den endelige Sektorplan for Børn og Lærng 2018-2022. Sektorplanen bliver behandlet af udvalget for Familie og Institutioner og skal i sidste ende godkendes af Byrådet.

grafisk tryk lemvig Godkendelsen forventes at ske i august 2018. 

Opdateret: 08-05-2018 14:34

Kontakt

Relaterede links

Feedback festina ure damer f16540