assault on precinct 13 SFO-/fritidstilbud i specialklasser

waterfront hellerup bilvask
SFO-/ fritidstilbud til elever i Syddjurs Kommunes specialskoler og specialklasser

cow with knife in the side draw Udvalget for Familie og Institutioner besluttede den 10. januar 2011, at kommunens specialundervisningstilbud på specialskoler og i specialklasser fra og med 1. august 2011 harmoniseres således, at skoledagen i alle tilbud deles op i hhv. undervisningstid og fritidstilbud.  

tamil movies 2014 Forældre, der ønsker deres barn optaget i SFO/fritidstilbud skal sørge for at barnet tilmeldes dette tilbud. Ind- og udmeldelse til SFO/fritidstilbud sker elektronisk via digital pladsanvisning med NemID.

lady lucy tang Indmeldelse sker med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned.
Udmeldelsesfrist er løbende måned + 30 dage.

idre fjäll pister Der opkræves den samme takst for SFO / fritidstilbud som for de tilsvarende SFO- tilbud på folkeskolerne og i Ungdomsskolens eftermiddagsklubber.

Der kan søges om økonomisk og pædagogisk friplads efter gældende regler. Nærmere oplysninger om regler, procedurer m.v. for ydelse af friplads fås hos Borgerservice på tlf. 8753 5000.

Opdateret: 06-01-2015 08:37

Kontakt

Feedback frit fald film