justitsminister i danmark 2001 Handicapbil

jordan 11 legend blue
Blanketter/Selvbetjening: 

sweet deals rejser tv charlie dk Handicapbil

gammel mand tegning Du kan søge om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for:

  • at fastholde et arbejde uden brug af bil eller
  • at gennemfører en uddannelse uden brug af bil eller
  • at have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

tider bus 361 rønde til knebel Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil Kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel, elkøretøj, patientbefordring eller lignende. 

mønster med regnbuens farver Du kan søge om:

  • støtte til køb af handicapbil
  • særlig indretning i bilen
  • tilskud til reparation af særlig indretning
  • fritagelse for betaling af grøn efterafgift/vægtafgift
  • tilskud til kørekort

skodder til vinduer Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil, ydes der et lån svarende til billigst egnede bil.

service og co Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale.

vanløse på den anden ende 2016 skibelund krat vejen behandles af Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

berlingske shop rejser  

Opdateret: 23-08-2018 03:15

Kontakt

Feedback bulletproof coffee dansk