nyskilt kanal 4 Hjælperordning (BPA-ordning)

yamasaki 30 knallert

spa og wellness vejle what is experience economy Hjælperordning

rødgrød med fløde opskrift Når du har brug for en hjælper på grund af et handicap, kan du benytte Hjælperordningen - Borgerstyret Personlig Assistance også kaldet BPA-ordningen

skift læge viborg Du kan få BPA-ordningen, hvis du har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt for dig at få en ganske særlig støtte.

green leotard with skirt Med BPA-ordningen får du tilskud til at ansætte personlige hjælpere hjemme hos dig selv. Du skal selv kunne administrere ordningen som arbejdsgiver, og dit behov for personlig og praktisk hjælp skal være så omfattende, at det ikke kan dækkes af andre støttemuligheder fra kommunen som f.eks. hjemmehjælp og ledsageordning.

torben jensen guldregn Du skal søge om BPA-ordningen ved at kontakte:

lav selv udklædning Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap

filmcentralen sallies historier Tingvej 17

stor opstandelse imdb 8543 Hornslet

beskyttet bolig svendborg tlf. 8753 5460

Opdateret: 04-11-2013 10:24

Kontakt

Feedback hvad er post doc