tomas lagermand lundme jan Rådgivning og støtte

fjerne hvepsebo pris
På disse sider kan du læse om, hvorledes du kan få rådgivning og hjælp til at få støtte inden for social, psykiatri og handicapområdet for voksne.

farven rød betydning Rådgivning om Syddjurs Kommunes tilbud til handicappede borgere, sindslidende og borgere med misbrugsproblemer sker i

7th armoured brigade mærke Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap

opskrifter på forretter uden fisk Tingvej 17

cartier tank solo small 8543 Hornslet

vaske bil i frostvejr tlf. 8753 5460

hamilton columbia map I Myndighedsafdelingen kan du tale med en socialfaglig rådgiver om dine behov for støtte til eksempelvis hjælp i egen bolig, aktivitetstilbud, ledsagelse, tilskud, misbrugsbehandling eller botilbud m.v.

betalingsservice app store Ovenstående er tilbud efter serviceloven til voksne. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om omfanget af hjælp, der kan tilbydes efter en individuel konkret vurdering. Der udarbejdes sammen med borgeren en handleplan for hjælpen (Servicelovens §141), der beskriver mål og opfølgning på indsats og tilbud.

Opdateret: 23-10-2017 08:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback bathroom decorating ideas