joey you gotta let me nap Til - og fraflytning

sparegris træ ugle
Tandplejen får automatisk besked ved til- og fraflytninger.

ørnehoved i tysk lufthavn Når der flytter børn/unge til kommunen, sender vi et brev hjem, da vi skal have tilladelse fra forældrene til at sende bud efter journalmateriale fra den tidligere tandpleje.

dans til konfirmation Når vi har modtaget journalmaterialet, vurderer vi, hvornår barnet/den unge skal indkaldes næste gang, og vi sørger for indkaldelse.  

Opdateret: 01-06-2017 13:59

Kontakt

Feedback indoor club ballerup