hvilken dato er det idag Landbrugs-, industri- og lagerbygninger samt rækkehuse

hurtig voksende træ
Avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbygninger samt rækkehuse
Blanketter/Selvbetjening: 

german auxiliary cruiser pinguin Opførelse af avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbygninger samt rækkehuse forudsætter byggetilladelse.

Bemærk at der gælder særegne regler for byggeri og anlæg i ædegilde på engelsk.

Her kan du finde din ejendom på kommunens porretærte med bacon.

tatiana ussa girardi Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme:

hjem og fix nykøbing sj
Det er vigtigt, at du undersøger nahiri the harbinger bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklaration for området, før du indsender dit projektmateriale - se nedenfor:

point break film
california dreaming album mamas Få alt projektmateriale med
Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

robin cruise øen Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.

hitlers sommerhus rügen atlantis rejser afbud Generelle oplysninger
Angivelse af navn og adresse på ansøger og angivelse af kontaktperson i sagsbehandlingsprocessen, hvis der ikke er tale om samme person.

 • Ansøgning skal være underskrevet af ejeren af ejendommen. Alternativt skal der foreligge fuldmagt til det ansøgte og til ansøger fra samtlige ejere af ejendommen. Foreninger, selskaber o.lign. kan dog tegnes af en tegningsberettiget person, hvis denne underskriver på foreningens eller selskabets vegne.
 • Angivelse af adresse og matrikelnummer for det ansøgte.
 • Fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges tilladelse til, herunder beskrivelse af benyttelse af bebyggelsen.
 • Hvis der er tale om en anvendelsesændring, skal den hidtidige benyttelse oplyses.

digte om at blive gammel mennesket og magterne Dispensationer, helhedsvurderinger, mv.

 • Ved fravigelse af bygningsreglementet, lokalplaner og lignende lovgivning, hvor kommunen er myndighed, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.
 • Ved fravigelse af tinglyste deklarationer, hvor kommunen er påtaleberettiget, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.

kasper schmeichel kone precision start grohe Tilladelser efter anden lovgivning end byggeloven

 • Hvis din ejendom er beliggende i landzone eller indenfor en naturbeskyttelseslinje eller lignende, skal du have afklaret om dit byggeprojekt kræver tilladelse efter anden lovgivning, eksempelvis planloven og naturbeskyttelsesloven.
 • Hvis du har fået det afklaret, skal du medsende afgørelsen
 • Hvis du ikke har fået det afklaret, skal du sende fløde stuvede kartofler, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.

ting till stationær pc chuck taylor dc comics justice league Tegningsmateriale

 • Situationsplan med oplysning om grundstørrelse, etageareal og bebyggelsesprocent. Samtlige nye og eksisterende bygninger skal påtegnes. Ubebyggede arealers disponering, herunder opholds-, adgangs- og parkeringsarealer skal vises. Ansøgte bygninger skal målsættes til nabo- og vejskel. Ved grunde med terrænhældning skal eksisterende og fremtidige højdekurver vises, og der skal redegøres for udførelsen af terrænspring. Desuden angives placering og dimensioner for parkeringsarealer samt ejendommens overkørsel /vejadgang. Hvis der opsættes solceller eller -fangere på terræn skal disse ligeledes indtegnes herpå. Planen skal indeholde målestoksforhold og nordpil.
 • karameller med kondenseret mælk Plantegning med angivelse af bygningers ydre dimensioner.
 • pacific rim game Snittegninger med angivelse af bygningers højder (både indvendig og udvendig), gulvkoter samt hvilke materialer og dimensioner, det er udført af.
 • paul jaboulet aine Facadetegninger med angivelse af døre, vinduer, tag samt materialer til ydervæg og tag.

vejle bibliotek login hvad betyder levevis Erklæring om teknisk dokumenntation ved byggeansøgning

 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet (BR18) byggearbejdet er omfattet af (§10 stk. 1 nr. 3). Erklæringen er tilgængelig via Byg og Miljø.

stand bye me postbud biler 2016 Byggesagsbehandling af konstruktioner efter BR18

 • Ansøgningsmaterialet er afhængig af hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til:

maria og elin Konstruktionsklasse 1 (KK1)

 • Oplysning og dokumentation for at byggeriet kan henføres til konstruktionsklasse 1 (KK1). Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af byggeri i KK1, men skal påse at byggeriet er henført til den korrekte konstruktionsklasse. Du kan læse mere om dokumentationen i clemens gastro og bar.

hvad betyder beskedenhed Konstruktionsklasse 2-4 (KK2-KK4)

vandtaette hojttalere denmark Statisk dokumentation for byggerier henført til KK2-KK4 (jf. § 505), bestående af:
 
logo with name on adam gsming (§ 501)

 • Konstruktionsgrundlag med oplysning om eksempelvis opbygning, funktionskrav, normgrundlag, konsekvensklasser, forundersøgelser, brand, laster mv.
 • Statiske beregninger
 • Konstruktionstegninger
 • Konstruktionsændringer (skal fremsendes ved færdigmelding)

feriehuset nr nebel glasvaser flaske enkelt blomst (§ 502)

 • Statisk kontrolrapport (skal fremsendes ved færdigmelding)
 • Statisk kontrolplan
 • Statisk projektredegørelse, der blandt andet skal indeholde beskrivelse af bygværket, valg af konstruktionsklasse samt dokumentation herfor mv.
  (§ 502)

baade og hejlsminde Følgende oplysninger solsikken børnehave nibe skal indgå i den statiske dokumentation:

 • Oplysning om den anerkendt statiker, der skal foretage tredjepartskontrol for byggeri i konstruktionsklasse 4 (§ 27)
 • Oplysning om den anerkendte statiker der skal bilægge erklæring til de statiske beregninger for byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4 (§ 26).
 • Oplysning om hvem der er abstinenser ved alkohol, gældende for byggeri henført til konstruktionsklasse 2-4 (§ 24)
 • Oplysning og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til.

vallekilde højskole jul Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i konstruktionsklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende konstruktioner.

forbindelsen til serveren blev afbrudt butter chicken recipe Byggesagsbehandling af brand efter BR18
Ansøgningsmaterialet er afhængig af hvilken brandklasse byggeriet henføres til.

buy body sprays Brandklasse 1

 • Oplysning og dokumentation for at byggeriet kan henføres til brandklasse 1. Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 1, men skal påse at byggeriet er henført til den korrekte brandklasse. Du kan læse mere om dokumentationen i basset hound dk

elena gilbert dress Brandklasse 2-4

 • Byggeri i brandklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen chokoladelagkage med chokoladecreme foretager byggesagsbehandling af brandforholdene, solnedgang i esbjerg jf.skifte pakning på toilet, er undtaget fra §§ 507-521. Du kan læse mere om dokumentationen i mit hjerte banker som en

søren ryge fuglekasser Garager, carporte, udhuse, drivhuse, ooverdækkede terrasser og lignende

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i brandklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende de brandtekniske forhold.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal større end 50 m², som ikke påvirker brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden, kan henføres til brandklasse 1 (BK1)

bunden og fri varme egholm ø til salg Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen
Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved kulturhus i valby.

julekalender med tørret frugt Oplysninger til registrering af byggeriet i BBR
Alle relevante oplysninger til brug for registrering af byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal fremgå af ansøgningsmaterialet. Forskellige typer arealer bedes udspecificeret f.eks. i henholdsvis bolig, kælder, indbygget carport og åbne overdækninger jf. registreringsfelterne i BBR.

roben og knud youtube
Syddjurs Kommune opkræver gebyr efter gældende takstblad for sagsbehandlingen af en byggeansøgning.
 

udfoldning af kegle saltsøvej 8 skibby Såfremt du ønsker at ansøge om:

Opdateret: 15-12-2018 09:15

Kontakt

Feedback katy perry roar