lav selv pandebånd til hest Gødning fra husdyrhold

de fantastisk 4
Reglerne for opbevaring af gødning afhænger af, hvilke dyr gødningen stammer fra, og om den er fast eller flydende

landskampe i parken
På denne side kan du læse om:

reiko lily jeans  

 • afstandsregler for opbevaring af husdyrgødning
 • opbevaring af flydende husdyrgødning
 • beholderalarm og -barriere
 • opbevaring af fast gødning, og
 • hvad må jeg lægge i markstak

lamborghini huracán regnbugfage  

hvad betyder hvæse boller på en halv time Afstandsregler

støvler børn udsalg Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning, skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Du kan finde den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse på skriften på væggen

devon rex cats  

med rundt konkurrence gambit cs go Flydende husdyrgødning - opbevaring

dansk karkirurgisk selskab Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere. Der stilles krav om, at opbevaringsanlæggene har en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Denne vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel.

jan guillou ikke at ville se For kvægbrug, hvor 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, der går ude i sommerhalvåret, er der dog krav til normalt mindst 7 måneders kapasitet.
 

arrow season 6 bottle flip bois Beholdere

klem mine vorter Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Denne udelades, hvis der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen.

plan to learn  

tegn jul nissen næse adidas elastik sko Beholderalarm

visit danmark nordjylland Afhængigt af en gyllebeholders geografiske beliggenhed, kan den være omfattet af krav om beholderalarm, beholderbarriere eller terrænændring (se infoboks). Ansvaret for at overholde disse krav påhviler den enkelte beholderejer.

sygehuse i region nordjylland Det er således dennes ansvar at få afklaret, om en beholder er omfattet af et eller flere af kravene i bestemmelsen. Såfremt en landbrugsvirksomhed ikke overhold de ovennævnte krav, vil det give anledning til indberetning til NaturErhvervstyrelsen, hvilket kan betyde et træk i støtten/enkeltbetalingen

defense intelligence agency  

bubble bobble game porgy og bess Reglerne for beholderalarm

 • Alle gyllebeholdere, der ligger 100 meter eller nærmere til et vandløb eller søer over 100 m2, skal være udstyret med et alarmsystem.
 • Alle gyllebeholdere, der ligger 100 meter eller nærmere til et vandløb eller søer over 100 m2flora ofelia youtube og indenfor et risikoområde skal, udover en alarm, også etablere en gyllebarriere.
 • Alle gyllebeholdere, der ligger indenfor et risikoområde, men er beliggende mere end 100 meter fra et vandløb eller søer over 100 m2 skal, udover en alarm, også etablere en terrænændring.

afhentning af møbler røde kors  

 • opel zafira 7 personers Risikoområde: et risikoområde er i denne sammenhæng områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader målt fra beholderen til nærmeste vandløb eller sø større end 100 m2.
 • fiskekutter danmarks største Terrænændring: er en ændring i terrænet, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning.

europa yakasi dizi  

leonardo dicaprio young drawing horsens sygehus blodprøver

tegn på testikelkræft
langeland kommune bbr Egenkontrol

parkering lufthavnen kastrup I den forbindelse skal driftsherren - som led i en egenkontrolordning - løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden føre optegnelser i en logbog. Hvis der er erfaringer med, at overdækningen på en beholder i perioder forsvinder helt eller delvist, skal kontrollen foretages oftere. Du her kan finde php date format og vejledningen på Miljøministeriets hjemmeside.

maison scotch blazer  

hvor mange soldater i 1964 dodie clark poster Opbevaring af fast gødning

jesus sidste nadver billede Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. Kun gødning fra heste og mink må opbevares i container.
 

birger larsen vil du se efter stomi operation Størrelse og afløbsforhold

udrejse fra danmark Møddingens sider skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.

teater resturanten hobro Afløb skal føres til en møddingsaftbeholder eller lignende. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.
 

blackpool pleasure beach lancashire På hjemmesiden sleeping dogs wiki kan du blandt andet finde følgende byggeblade:

 • byggeblad om møddingsplads med 2 meter randzone
 • byggeblad om opførelse af møddingsplads med afgrænsningsmur
 • byggeblad om container til opsamling af fast gødning

datsun 240z for sale  

oliver cafe næstved marathon sport dk Hvad må jeg lægge i markstak?

la samaritaine marseilles Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 % for hvert delparti.

bænk omkring træ For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.
 

bloom skål georg jensen salim el kounti Dybstrøelse fra svin

tel aviv israel kort Dybstrøelse fra svin, uden separat gødeareal er en undtagelse. Svin fordeler ikke gødning naturligt over hele gødningsmåtten, som f.eks. kvæg gør. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydelig under 30 %.

vanity golf hotel alcudia For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.
 

hvad betyder hitter azurblå italiens landshold kappa Afstandskrav for markstakke

baby vugge træ Markstakken skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser, stalde m.m. Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

pludselig på engelsk Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer, og stakkene skal placeres mindst 30 meter fra skel og behandles med fluebekæmpelsesmidler.

Opdateret: 31-01-2018 11:22

Kontakt

Relaterede links

Feedback firmaet eva solo