trumpf iled 5 Hønse- og fjerkræhold - ikke erhvervsmæssige

sunrise norah jones chords
For ikke-erhvervsmæssig hønse- og fjerkræhold gælder der særlige regler i Syddjurs Kommune
team creme 4chan Regulativ

crocodile dundee i los angeles For områder udpeget som byzone, sommerhusområde eller landzone, der ved lokalplan er overført til boliger eller blandet bolig/erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et regulativ, der fastsætter bestemmelser for det maksimale antal fjerkræ samt indretning og drift af fjerkræhuse og - gårde.

skole hjem samtale zulu Ifølge regulativet må der højest være 30 stk. fjerkræ (f.eks. høns, ænder, gæs) og max. 60 brevduer. Endvidere er der stillet krav med henblik på at undgå støj- og lugtgener for naboer samt sikring mod rotter.

det sker helsingør Du finder regulativet her

fabians feltdagbog fakta  

sten saks papir engelsk forloren and af fars Administrationsgrundlag

andre reiu traditional dutch music For områder i landzoner, der i kommuneplanens rammer er udpeget som blandet bolig og erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et administrationsgrundlag for fjerkræhold.

frisk spinat opskrift Du finder administrationsgrundlaget her

lyn fra en klar himmel  

restaurant die bank hamburg Ovennævnte regelsæt er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Den gældende bekendtgørelse kan findes på www.retsinformation.dk

Opdateret: 31-01-2018 11:50

Kontakt

Relaterede links

Feedback anne andres facebook