amira willighagen dansk Takstblade - digital indberetning

kirkens korshær indsamling 2017
Almene vandværker skal indberette drifts- og anlægsbidrag til kommunen en gang årligt

hvor gammel er elizabeth gillies mindsteløn butik 2016 soho new york map

pandekagehuset gudhjem åbningstider  

vendelbo spedition hjørinh Hvis du er i tvivl om ”log-in” kan du kontakte Grundvandsgruppen på english flag picture eller telefon 8753 5410.

spisebordsstole med armlæn sorte robin scherbatsky hair Materiale, der vedlægges indberetningen:

 • Takstbladet, der skal godkendes
 • Seneste regnskab
 • Budget  - minimum for det år takstbladet gælder for
 • 5-årige investeringsplaner
 • Værdifastsættelse af vandværkets hovedanlæg (minimum hvert 5 år)
 • Beregning af hovedanlægsbidraget
 • Årlige afskrivninger
 • Oplysninger om antal tilsluttede forbrugs­enheder til vandværket og det forventede antal nye forbrugsenheder
 • Oplysninger om det forventede vandsalg i takståret
 • Evt. dagsorden og referat fra vandværkets bestyrelsesmøde, hvor takstbladet blev vedtaget

vild med dans kjoler kold college kurser Indberetning af drifts- og anlægsbidrag

diadem til bryllup Indberetning af drifts- og anlægsbidragene til Syddjurs Kommune skal foretages en gang årligt jf. § 53 stk. 1 i vandforsyningsloven. Først, når Syddjurs Kommune har godkendt drifts- og anlægsbidragene kan vandværket opkræve taksterne hos forbrugerne.

hvornår plukke havtorn Driftsbidraget er et årligt bidrag, som består af:

 • En kubik­meterpris, og
 • en fast årlig afgift

det fortryllede slot 4 Endvidere kan driftsbidraget omfatte er bidrag til grundvandsbeskyttelse og et målerbidrag. Driftsbidraget skal bl.a. dække de udgifter vandværket har til produktion af vand, til nyanskaffelser og til henlæggelser til nye anlæg.

tegninger af mennesker i solen Anlægsbidraget er et engangsbidrag, som normalt består af et:

 • hovedanlægsbidrag
 • forsyningsledningsbidrag, og et
 • stikledningsbidrag

hottentot karrusellen djurs sommerland Bidrag til hovedanlæg svarer til den værdi som vandværkets medlemmer har opsparet i vandværkets bygninger, boringer og behandlings­anlæg. Hovedanlægsbidraget be­regnes bl.a. på baggrund af en værdifastsættelse af anlægget.

five nigt at freddys 4 Der gøres opmærksom på, at beregningsmetoden for hovedanlægsbidraget ændres i takstblad 2019, således at den likvide nettoformue ikke længere indgår i beregningen. Den ændrede beregningsmetode skyldes, at Danske Vandværker har revideret i deres beregningsværktøj. Derfor ændrer Syddjurs Kommune ligeledes i metoden, således at den matcher den som Danske Vandværker anvender.

daniel wellington watch girl Forsyningsbidraget angiver den pris, som en ny forbruger skal betale til vandværkets ledningsnet ved tilslutning. Et vandværk kan have forskellige forsyningsledningsbidrag alt efter, hvilken forsyningszone en ejendom ligger i.

hvad betyder avchd Stikledningsbidraget omfatter de udgifter, som vandværket har til etablering af en stikledning og en målerbrønd ind til ejendommen.

kalender 2015 2 halvår Syddjurs Kommunes praksis for godkendelse af takstblade fremgår af kommunes jimmy hansen ha campaign url builder. Endvidere beskriver vandværkets regulativ reguleringen af forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Fællesregulativet ses nederst på siden.

ever after high dukke Information om takstblade findes ligeledes i Miljøstyrelsens vejledning om ”Fastsættelse af takster for vand” og på hjemmesiden: guldring med rubiner lad hele jorden se

BilagStørrelse
foretræde for en fyrste kevin andersen satudarah131.71 KB
stropper til bh neymars fulde navn251.5 KB
Opdateret: 21-11-2018 10:22

Kontakt

Relaterede links

Feedback cengiz mads salvarli