find areal af cirkel Hjælpemidler og boligændringer

lægning af gulvbrædder

takst kørsel 2017 Hjælpemidler

uddrag kropslig intelligens Du kan ansøge om et hjælpemiddel hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjæpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag.

hørsholm planter onlinesalg Kommunen vurderer, om betingelserne for at få et hjælpemiddel, og yder i så fald hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

generator hostel koebenhavn jeg ringer på fredag Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dækket udgiften til et hjælpemiddel, hvis det er anskaffet eller opført før bevilling foreligger.

plus fine top skriv på kage Der findes tre typer af hjælpemidler

gymnasiets faglige niveau hereford i tivoli Personlige hjælpemidler
Er standardprodukter eller særligt fremstillet kropsbårne produkter. Det kan fx være proteser, parykker, ortopædisk fodtøj m.m.

gamer skærm benq mit barn vil ikke sove Genbrugshjælpemidler
Er som oftest brugte og bevilges som udlån. Dvs. du kan låne hjælpemidlet så længe du har brug for det, og skal returnere det efter endt brug. Det kan fx være kørestol, rollator, toiletforhøjer m.m.

faithful texture pack download knækbrød uden mel og æg Forbrugsgoder
Er produkter som forhandles bredt til den almindelige befolkning, men som ikke indgår i sædvanligt indbo. Det kan fx være el-scootere, el-cykler, m.m.
Som hovedregel skal du selv betale 50 % af udgifterne til forbrugsgodet, og det tilhører derefter dig.
 

symptomer på udbrændthed Boligændringer

comic book movies Ældre og handicappede, der oplever, at boligen skaber forhindringer i hverdagen, kan søge om boligændring.
Du skal have en varig lidelse for at få bevilget en boligændring, og boligændringen skal være en nødvendighed for, at du kan opholde dig i boligen.
 

in time amanda seyfried Boligindretning kan f.eks. være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Men det kan også handle om større ændringer, der involverer arkitekt og håndværkere

Det kan være nødvendigt at indhente lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes.
Du vil få et hjemmebesøg, hvor sagsbehandleren vil gennemgå boligen sammen med dig og spørge ind til de hindringer, boligen giver dig.
Du har ret til en bisidder (en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation), når sagsbehandleren besøger dig. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.

Ved ændringer i lejeboliger søger kommunen om tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Kommunen retablerer ikke boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

faber markiser priser  

spode camilla copeland england  

BilagStørrelse
lascaux hulen frankrig flænge i himlen583.5 KB
Opdateret: 16-10-2017 10:14

Kontakt

Relaterede links

Feedback aperol drink dansk opskrift