film ninja turtles Åbenhed i sagsbehandlingen

88 meter vinge

fremleje på amager Enhver kan få digital indsigt i de fleste bilag i Syddjurs kommunes bygge- og emnesager, såvel verserende som afsluttede. Som udgangspunkt er kun undtaget bilag, der måtte være omfattet af tavshedspligt.

frossen skulder behandling Denne form for åben indsigt opnås via linket  knogledele fra en dinosaur petunia dursley young

fransk rosen udslæt Her gives adgang til mere end 50.000 bygge- og emnesager og mere end 345.000 dokumenter fra kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

æblekage opskrift med smuldredej I det hele er det kommunes målsætning at der er mest mulig åbenhed om den sagsbehandling, der finder sted hos byråd, udvalg og administration.

gange eller plus først Offentlighedslovens giver enhver krav på indsigt i dokumenter, ”der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.”

pizza ved stranden aalborg Syddjurs Kommune skal derfor meddele aktindsigt i sådanne dokumenter, når nogen anmoder herom, dog med en række undtagelser, der er omfattet af tavshedspligt ifølge loven, eller som er fortrolige af andre grunde.

ariana grande 2017 I det omfang dokumenterne kan fremsøges via den åbne indsigt, jf. ovennævnte link, kan borgeren eventuelt blive henvist til selv at fremsøge de begærede oplysninger via dette link.

borger service faaborg En kommune er derimod ikke forpligtet til at udarbejde nye dokumenter for at besvare anmodninger om oplysninger, medmindre et dataudtræk kan give oplysningerne ved hjælp af få og enkle kommandoer. Også selvom et dataudtræk ikke kan give oplysningerne ved få og enkle kommandoer, kan kommunen søge alligevel at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger helt eller delvist i det omfang, det er muligt.

jessica nigri army højbro plads 3 Hvilke oplysninger er omfattet af tavshedspligt?

dyreinternatet i ejby tassy Åbenhed om personoplysninger fra den offentlige forvaltning kan være omfattet af bestemmelser i henholdsvis lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, offentlighedsloven eller forvaltningsloven, alt afhængig af hvordan og på hvilken baggrund eventuel videregivelse finder sted.

zorbas restaurant silkeborg Lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger indeholder regler om, i hvilket omfang behandling af oplysninger, herunder videregivelse til tredjemand, kinarejer i glasnudler kan finde sted, hvorimod offentlighedsloven foreskriver, hvornår udlevering af oplysninger begravet i fortiden skal finde sted. Ifølge lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger må der eksempelvis ikke ske offentliggørelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke

hvordan man bliver rig Oplysninger i en sag er underlagt tavshedspligt, når det er nødvendigt for at beskytte væsentlige interesser.

løvernes konge hakuna matata simba Vejledning herom kan findes bl.a. i forvaltningslovens § 27, hvorefter den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt bl.a. i forhold til

  • Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold-
  • Tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign.,  for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.
  • Oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, eller private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

breaking news aarhus fejl ved volvo v70 malede søjler og marmorering facebook messenger download the witcher 3 quests Databeskyttelsesrådgiver

dyrup jernbanepladsen lyngby hvor ligger swansea london oppe fra dronning alexandrines hospital Du kan kontakte Syddjurs Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. a dolphins tale

bosch opvaskemaskine fejlkoder jagt tid på buk claus meyer opskrifter hunni grand danois Du kan klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. djævlens lærling 2

Opdateret: 08-06-2018 18:30

Kontakt

Feedback nykøbing mors dyreklinik