svimmel når jeg rejser mig Spørgetid

initial d stage 4 rx7
Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med møder i Byrådet

affæren ved lundby 1864  

morgenstund har guld i mund betydning Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med møder i Byrådet i Syddjurs Kommune

vil han kysse mig 1.

chris salvatore and boyfriend 2015 Formålet med spørgetiden er at give borgere bosat i Syddjurs Kommune mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte synspunkter i forhold byrådet. Spørgetiden afvikles efter de nedenfor angivne retningslinjer.

hylder til væggen 2.

k kassen kontakt Ved begyndelsen af byrådets ordinære møder for åbne døre afholdes spørgetid. De borgere, som ønsker at stille spørgsmål eller fremsætte synspunkter, enten skriftligt eller mundtligt, skal være til stede ved byrådsmødets begyndelse.

treasure hunt simulator code Borgmesteren indleder de ordinære offentlige møder med at spørge, om der blandt tilhørerne er nogen, som ønsker at stille spørgsmål eller fremsætte synspunkter. Såfremt dette er tilfældet afholdes en spørgetid af indtil 30 minutters varighed.

long bob fine hair
Det offentlige byrådsmøde påbegyndes i alle tilfælde umiddelbart efter, at formanden for byrådet har erklæret spørgetiden for afsluttet.

hvad skal brudens mor have på 3.

summertime sadness lyrics Spørgeren skal være bosat i kommunen og skal i forbindelse med formulering af spørgsmål eller fremsættelsen af bemærkning oplyse navn og adresse.

mymgn live games 4.

hvor kommer kokain fra Spørgsmål stilles så vidt muligt mundtligt, men kan også stilles skriftligt.

hvad hedder pipis hest Spørgsmål og synspunkter, der stilles mundtligt, skal være korte og klare og skal kunne stilles indenfor maksimalt 2 minutter. Spørgsmål, der stilles skriftligt, skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før det byrådsmøde, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.

eurosport program oversigt 5.

give you my love Spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og skal være af almen interesse for kommunens borgere og skal være af almen karakter.

ludus web kg Der kan ikke stilles spørgsmål, der retter angreb på enkeltpersoner. Spørgsmål vedrørende anliggender, der ikke kan offentliggøres, eksempelvis personsager, kan ikke besvares.  Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale forvaltning, kan af borgmesteren henvises dertil.

pfaff hobbylock 4764 6.

danske hilsner til højtider og andet Spørgsmål kan stilles til byrådet. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet. Besvarelse af spørgsmål, der relaterer til et dagsordenspunkt, skal finde sted ved behandling af det pågældende punkt.

dansk flygtningehjælp landsindsamling 2016 7.

gør det selv rumdeler Besvarelsen af spørgsmål skal af hensyn til tidsrammen være så kort som muligt. Efter besvarelsen har spørgeren lejlighed til at stille et tillægsspørgsmål. Varigheden af tillægsspørgsmålet og besvarelsen skal være som for det oprindelige spørgsmål og besvarelse.

et hjerte der er knækket Mundtlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, besvares skriftligt inden 5 hverdage, og såfremt dette ikke kan lade sig gøre hurtigst muligt herefter.

døde computer skærme 8.

salamis bay conti resort hotel & casino Spørgetiden ledes af formanden for byrådet, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål kan eventuelt drøftes på førstkommende møde i Byrådet.

mc stuffin dukke gående Vedtaget af Byrådet i Syddjurs Kommune den 25. august 2011

Opdateret: 06-02-2014 16:11

Kontakt

Relaterede links

Feedback sælger job sjælland