nogle gode sætninger Hvem kan stemme?

røde pynte julekugler ude

lille rødøjet vandnymfe Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

edwin rahrs vej 77 bottle cap easter crafts for kids Valgret til Syddjurs Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de seneste 3 år forud for valgdagen. Dette gælder dog ikke, hvis du opholder dig i Danmark på tålt ophold, er udvist eller er kommet direkte fra udlandet til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner. Endvidere har du valgret, hvis du er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6.

en rose så jeg skyde tekst  

Opdateret: 22-08-2017 08:27

Kontakt

Relaterede links

Feedback frankrigs tredje største by