paris attack video Erhverv

morse kode oversæt
- og hvad skal vi så leve af herude på landet?

billige ferie spanien Det er en prioritet for byrådet at fastholde de virksomheder og arbejdspladser som allerede findes i kommunens landsbyer og landområder, heriblandt landbrugserhvervet og de eksisterende industri-, service-, og håndværksvirksomheder. Fastholdelsen kan blandt andet ske ved at sikre udvidelsesmuligheder for de eksisterende virksomheder.

mosten race 2014 Ligeledes er det en prioritet at fastholde og udvikle landområdernes alternativer til de mere traditionelle erhverv i vækstområderne. Landdistrikternes potentiale for udviklingen af erhvervet ligger inden for turisme og de oplevelsesprodukter, naturen og turismen kan danne grundlag for. Herunder fødevarer og lokalt producerede produkter.

ind i geografien grundbog c Livsstilsiværksætteren og enkeltmandsvirksomheder, hvor lokaliseringen er bestemt alene ud fra et ønske om at bo et særligt sted, kunne være en særlig målgruppe. En velfungerende digital infrastruktur er her et afgørende parameter.

mousesports cs go  

Det vil vi:

 • Udnytte landområdernes styrkeposition indenfor turismen og understøtte projekter indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.
 • Understøtte projekter der har fokus på de stedsbundne ressourcer - eksempelvis Nationalpark Mols Bjerge, naturen og kysten.
 • Understøtte projekter, der har fokus på lokalt producerede varer - herunder fødevarer, kunsthåndværk mv.
 • Understøtte digitalisering, IT-infrastruktur og bredbånd bedst muligt.
 • Styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, således at et bredt udvalg af arbejdspladser i landområderne og landsbyerne sikres.
 • Sætte fokus på udnyttelsesmulighederne i tiloversblevne landbrugsejendomme.

janni og karsten hus Det gør vi i 2014:

 • orla bundgaard povlsen Udarbejde vejledning om anvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger.
 • paul scott willow Sætte fokus på muligheder for landzonetilladelse i særligt vanskeligt stillede landdistrikter
 • juniper berries dansk Evaluering og opfølgning på projektet Strategisk Forretningsplanlægning i Landdistrikter.
 • hvornår stopper piger med at vokse Deltage i projektet Fremtidens Landsbybutik. LAG-Djursland.
 • skat motorkontor taastrup Deltagelse i projektet Østjyllands spisekammer.
 • armbånd til overarmen Deltagelse i projektet Turismefokuseret Erhvervsserviceindsats. Midtjysk Turisme.
 • trollhättan åben sluse Kvartalsvise dialogmøder mellem Natur & Miljø og Djursland Landboforening.
 • hovedpine efter rygmarvsprøve Udgivelse af Guide til grøn energi i boligen og i feriehuset, som led i kampagne målrettet energirenovering af private boliger. (Beskæftigelse til lokale håndværkere.)
 • hvor mange hedder i danmark Understøtter Fjernvarmeværkerne i en fælles ansøgningsportal omkring energitilskud til lokale projekter. (CO2-puljer.)
 • hornslet skoles lære Understøtte dannelse af lokale netværk/erhvervsklubber, som led i en lokal forretningsudvikling. (Bottom up).

lever der heste på grønland
 

Opdateret: 12-06-2014 13:23

Kontakt

Feedback shaka loveless band