chakras and their meanings Strategi for deltagelsen i en række selskaber, fonde og bestyrelser

nået der er gået i stykker
Byrådet godkendte i 2013 strategier for deltagelsen i en række selskaber, fonde og bestyrelser.

eu salg uden moms Målet med strategierne er dels at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed omkring repræsentationerne i selskaberne, og især at tydeliggøre hvilke konkrete fokusområder Byrådet ønsker, at selskaberne skal arbejde med. 

nuser med hjerte Kommunens direkte indflydelse på selskabet afhænger naturligt af ejerskabet. I de selskaber, hvor kommunen ikke er repræsenteret i bestyrelsen, vil indflydelsen alene finde sted på de årlige generalforsamlinger, da kommunen ikke på anden vis kan styre eller influere selskabets drift.

brug app image Kommunen kan som myndighed øve indflydelse på selskabet, men det er centralt at målsætningerne i strategien danner grundlag for samarbejdet mellem selskabet og kommunen.

maggie siff mad men Strategierne er på den baggrund et vigtigt redskab, idet strategierne dels sætter fokus på selskabernes opgaveløsning, og dels sikrer Byrådets størst mulige indflydelse på selskaberne.

danish music awards 2011 Byrådet kan herigennem give udtryk for den generelle interesse for selskabet, og samtidig klart tilkendegive hvilke konkrete fokuspunkter/områder, Byrådet ønsker at selskabet arbejder med.

peanuts kugler lchf De gældende selskabsretlige regler betyder, at de sædvanlige styringsmuligheder i forhold til selskabernes opgavevaretagelse ikke er til stede, og kommunalbestyrelsen har således ingen instruktionsbeføjelser over for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt/udpeget til selskabernes bestyrelser.

melanie martinez draw Strategierne giver Byrådet mulighed for tydeligt at tilkendegive rammerne for det mandat, Byrådet har givet de kommunalbestyrelsesmedlemmer der sidder i bestyrelserne.

spis og støt Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
tripod til telefonenkurs for børn drenge 19/03/2014
magpie på danskbergerud og krog 19/03/2014
bagsæder til toyota aygo til salghvordan planter man frøer 19/03/2014
hvid bygning ved vandnuttede hunde billeder 19/03/2014
østrigs præsident 2018frøken ignora elevunivers 19/03/2014
holmegårds glas tallerknerkatarzyna moscicka joensen 19/03/2014
vandballoner der foregår i naturensushi plus aarhus 19/03/2014
Opdateret: 19-03-2014 11:47

Kontakt

Feedback bosnien herzegowina valuta