lightning mcqueen seng Børn- og ungeudvalg

bobby og kate viskelæder
Børn- og ungeudvalget har til opgave at træffe afgørelser om anbringelser m.v., når der ikke kan opnås samtykke hertil fra forældremyndighedsindehaveren.

karen hestbæk olesen Som en del af Barnets Reform er der vedtaget en lovændring om sammensætningen af Børn- og Ungeudvalget, således af antallet af pædagogisk-psykologisk sagkyndige ændres fra 1 til 2 og antallet af byrådsmedlemmer ændres fra 3 til 2.

Børn- og ungeudvalget har til opgave at træffe afgørelser om anbringelser m.v., når der ikke kan opnås samtykke hertil fra forældremyndighedsindehaveren.

Statsforvaltningen udpeger de børnesagkyndige til udvalget, Domstolsstyrelsen udpeger dommer til udvalget og kommunalbestyrelsen udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmerne blandt sig.

Som følge af lovændringen skal Byrådet med virkning fra 1. januar 2011 blandt sine medlemmer udpege 2 medlemmer til Børn- og Ungeudvalget.

frank from friends wordfeud ord med c Medlemmer fra 1. januar 2018

guld ure børn Medlem: Christian Haubuf (A)

english study zone 200 Stedfortræder: Michael Aakjær (A)

oyster card london Medlem: Christoffer Pedersen (V)

danske bank finland Stedfortræder for medlem: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

corvette c3 1970

    

Opdateret: 03-01-2018 11:06

Kontakt

Relaterede links

Feedback gratis tillykke kort