porco rosso curtis Taksationskommission - Erstatning ved ekspropriation

lou ferrigno 2016
Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i forhold til lov om offentlige veje

puder i sølv guld hvid Byrådet udpeger 1 person til den liste, hvoraf der udtages medlemmer til taksationskommissionens behandling af sager.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet

Taksationskommissionen er 2. instans i forhold til ekspropriationskommissionen. Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. ekspropriationsproceslovens § 19, stk. 1.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk embedseksamen, udnævnes af kongehuset for en 6-årig periode.

Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionstid optages på listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissionen er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7 a.

Det bør undgås, at den samme person udpeges til både taksationskommissionen og til ekspropriationskommissionen.


Desuden skal vedkommende have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Lovgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

skærmydsler gustav wied clara pontoppidan Udpeget i Byrådet 2018 den 07-12-2017
Erling Langfeldt Mikkelsen (A)

Opdateret: 03-01-2018 11:11

Kontakt

Feedback sidsel lykke af rosenborg