lenovo ideapad y700 Fredningsnævn

hugo boss nuit deo
Fredningsnævnene behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation fra eksisterende fredninger.

wrangler texas stretch Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet.

Nævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Fredningsnævnet består således af 3 medlemmer.

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren.

Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

sportster el scooter Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

beskatning af aktieudbytte Hasse Schneidermann (Ø)

bukser sort hvid stribe Stedfortræder: Anita Søholm (A)

justin bieber 2016 girlfriend
 

Opdateret: 03-01-2018 14:01

Kontakt

Relaterede links

Feedback konfigurationssystemet kunne ikke initialiseres