de folkelige segment Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark

hvad er ordet niveau 54

kasernen naestved ridecenter
Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark blev stiftet i 2013, med det formål at udvikle, etablere og drive iværksætterhuse/udviklingsparker i Syddjurs Kommune, herunder udleje lokaler, stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne samt dertil knyttet salg, drift og formidling. Samtidig skal Udviklingsparken bidrage til at fremme erhvervet og erhvervsudviklingen i kommunen.


Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark består af 7 medlemmer, som er sammensat af 2 repræsentanter fra Syddjurs Kommune, 4 repræsentanter udpeget af Syddjurs Erhvervsforening, samt 1 medlem udpeget af bestyrelsen.

flaske profile design aero hc system 828 ml Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

døde dyr på vejen Borgmester Ole Bollesen (A)

matas volume booster 1. viceborgmester Claus Wistoft (V)

Opdateret: 03-01-2018 14:36

Kontakt

Relaterede links

Feedback samsung galaxy s6 plus